Learning Lab generatieve AI eindigt met succesvolle AI Expo

Peter Kenter, innovatieregisseur bij VONK (centrum voor onderwijsinnovatie van Avans) en Sjoerd van Gurp (ICTO-coach bij de academie Avans Management en Finance) faciliteerden onlangs het eerste Generatieve AI Lab. Gedurende 10 weken keken zij samen met een groep nieuwsgierige docenten, ICTO-coaches, een privacyfunctionaris en de functionaris gegevensbescherming naar wat generatieve artificiële intelligentie betekent voor ons onderwijs. Ook keken ze in het Learning Lab naar generatieve AI vanuit ethiek en duurzaamheid.

Generatieve AI is de vorm van AI die in staat is om bijvoorbeeld tekst, foto’s, muziek, video of presentaties te ontwikkelen. Denk aan ChatGPT, Copilot for web en Midjourney. Deze technologie is nieuw en alhoewel er expertise is over de werking ervan, is er nog weinig bekend over de consequenties die deze technologie op het onderwijs kan hebben. Denk hierbij aan het maken van onderwijsmateriaal, het beter aansluiten op een veranderende beroepspraktijk of het inzetten van generatieve Al als didactisch instrument.

Kansen en beperkingen

Op woensdag 17 januari eindigde het Lab met de AI Expo in de nieuwe omgeving OpenX, een evenement met bezoekers van binnen en buiten Avans waarin de uitkomsten werden gedeeld. Maar eindigt het Learning Lab hier of is dit slechts het begin? Peter Kenter: “Wat mij betreft is dit pas het begin. Je merkt dat je pas door er zelf mee aan de slag te gaan kansen ontdekt voor je eigen onderwijs maar ook de beperkingen in gaat zien vanwege dingen die niet kunnen.”

Er wordt momenteel gewerkt aan een terugkoppeling van al deze experimenten en resultaten. Nu kunnen we alvast hele fijne podcast delen, via Spotify, Apple podcast en Springcast. Deze opname is gemaakt tijdens de expo door Liza Peeters-Goos en Thijs Wesselink van Metis Onderwijsadvies.