LetsGoByTalking

Problemen rondom de acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) personen zijn binnen Europese landen aan de orde van de dag. Waar in 2021 Hongarije de LHBTI-rechten inperkte en Polen de zogeheten ‘homovrije zones’ introduceerde, komen discriminatie, intimidatie en geweld gericht tegen LHBT-personen ook in Nederland en België regelmatig voor.

Hoewel er binnen de Europese Unie (EU) op verschillende vlakken aandacht is voor acceptatie van de LHBT-gemeenschap, liegen de cijfers er niet om. In een enquête, gehouden onder bijna 140.000 LHBT’ers in Europa in 2019,  geeft 58 procent van de respondenten aan in de laatste vijf jaar te maken te hebben gehad met intimidatie in de vorm van beledigende of bedreigende situaties, onder andere op het werk, op straat, in het openbaar vervoer, in een winkel, op internet of op een andere plaats, inclusief beledigende of bedreigende incidenten van seksuele aard. Daarnaast geeft 11 procent aan in het laatste jaar slachtoffer te zijn geweest van fysiek of seksueel geweld. Slechts 14 procent van de respondenten heeft aangifte gedaan van het meest recent meegemaakte haatgemotiveerde psychische of seksuele geweld.

Inzicht in noden en behoeften

Het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken participeerde met 6 andere Europese landen in het project LetsGoByTalking dat liep tussen 2020 en 2022, dat zich richt op het herstel van slachtoffers na het meemaken van een anti-LHBT hate crime. In dit artikel geven we, aan de hand van kwalitatief en kwantitatief onderzoek, inzicht in de noden en behoeften van zowel slachtoffers van anti-LHBT hate crimes als professionals werkend met deze doelgroep.