Eerste onderzoeksresultaten van project Music Moves

Muziek inzetten bij de fysiotherapeutische revalidatie van CVA-patiënten een goed idee? Dat wilden we bij het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid onderzoeken. Inmiddels zijn we net over de helft van het tweejarig onderzoek Music Moves en geven we graag een update over wat we tot nu toe hebben gedaan, waar we nu mee bezig zijn en wat op dit moment nog toekomstmuziek is.

Eerste onderzoeksresultaten van project Music Moves Avans Hogeschool

In september 2022 zijn we gestart met dit project in co-creatie met ArtEZ Conservatorium, het KNGF, lokale fysiotherapiepraktijken en afstudeerders van de bacheloropleiding Fysiotherapie. Zo leggen we een waardevolle verbinding tussen onderzoek, onderwijs en het werkveld.  

Ontwikkelen en testen van een behandeladvies

De onderzoeksvraag van het project is: Op welke manier kan muziek als aanvullende interventie ingezet worden tijdens een fysiotherapeutisch behandeltraject bij CVA-patiënten in de chronische revalidatiefase om loopkwaliteit, therapietrouw, beweegplezier en kwaliteit van leven te vergroten en valangst te verminderen? 

Met als doel het ontwikkelen en testen van een behandeladvies voor een aanvullende muziekinterventie binnen het fysiotherapeutische behandeltraject bij CVA-patiënten in de chronische fase.  

Pilot van het concept behandeladvies 

In de eerste fase startten we met het afnemen van een enquête en interviews onder fysiotherapeuten. Samen met de literatuurstudie en praktijkervaring leidde dit tot een concept behandeladvies. Dit concept behandeladvies toetsten we in een klankbordgroep van fysiotherapeuten en muziektherapeuten.

Vervolgens pasten we dit aan tot een behandeladvies wat op dit moment als pilot getest wordt in een fysiotherapiepraktijk. 4 lokale fysiotherapiepraktijken, 5 fysiotherapeuten en 4 bachelorstudenten Fysiotherapie doen mee met deze pilot waarin CVA-patiënten tussen september 2023 en maart 2024 6 weken fysiotherapeutische oefentherapie krijgen aangevuld met muziek.

De eerste patiënten zijn inmiddels klaar met de interventie en we verzamelen nu de resultaten. Eén van de fysiotherapeuten zei het volgende: “De patiënt was zo enthousiast dat hij door wil gaan met oefenen op muziek”. 

De eerste resultaten zijn positief

Dit onderzoek lijkt veelbelovend te zijn voor de toekomstige vormgeving van een toegankelijk en bruikbaar behandeladvies voor fysiotherapeuten die werken in de neurorevalidatie. We hebben uiteraard nog niet alle resultaten binnen en de analyse start begin 2024, maar de eerste geluiden uit het werkveld zijn positief. 

Zo gaan we nu verder…

De volgende stap, na de pilot, is een focusgroep oprichten met de deelnemers en fysiotherapeuten van het onderzoek. In deze stap delen we de ervaringen van de pilot met elkaar. Dit is een belangrijk onderdeel van de analyse, want deze focusgroep zal bijdragen aan de definitieve invulling van het behandeladvies Music Move.

We werken hard aan het verder uitdragen van de mogelijkheden van muziek binnen de fysiotherapie. Daarnaast zijn we ons, nu al, aan het voorbereiden op een vervolgonderzoek. Waarover later meer.