Samenwerkingsovereenkomst Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht, Avans Hogeschool en Taskforce-RIEC

Op vrijdag 10 november hebben Avans Hogeschool en Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hiermee is invulling gegeven aan de wens van beide partijen voor een duurzame en planmatige samenwerking op het gebied van kennis en expertise in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit en voor veerkracht van de samenleving. De overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar.

Ondertekening Convenant Avans Hogeschool Onderzoek

Avans en Taskforce-RIEC werken al enkele jaren intensief en constructief samen. Niet alleen op het gebied van opleidingen zoals Integrale Veiligheid en Bestuurskunde, maar ook met het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht. Deze samenwerking heeft geleid tot stageplaatsen, afstudeeronderzoeken en gastcolleges. En tot mooie projecten, zoals het project bedrijventerreinen waarvoor in 2022 de Ondermijning Innovatie Award werd toegekend.

Integrale ontwikkeling ondermijningsaanpak

Voor een succesvolle en duurzame aanpak van ondermijnende criminaliteit - van repressie tot preventie - werken de partners in de netwerksamenwerking Taskforce-RIEC samen. Onder andere met onderwijs en kennisinstellingen. Partijen staan voor de gezamenlijke opgave om veiligheid op een andere manier te organiseren waarbij de inzet van technologische, sociale en procesgerichte innovatie noodzakelijk zijn om deze opgave het hoofd te kunnen bieden. Het is belangrijk dat de experts van de toekomst al tijdens hun studie nieuwe manieren van werken leren, zodat hun opleiding aansluit bij de actuele vraagstukken uit de beroepspraktijk.

“Ervoor zorgen dat de kennis en vaardigheden van studenten nog beter aansluiten bij het werkveld. In het bijzonder kennis over en vaardigheden voor de innovatieve aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dat is onze ambitie met deze strategische alliantie tussen Taskforce-RIEC en Avans. Een structurele samenwerking die bijdraagt aan een duurzame integrale ontwikkeling van de ondermijningsaanpak.”
Drs. Th. Weterings, voorzitter van bestuur Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland.

Stage- en onderzoeksprogramma

Avans en Taskforce-RIEC gaan samen een programma opstellen dat aansluit bij de opgaven op het gebied van ondermijnende criminaliteit en bij de wensen van het netwerk in de regio Brabant-Zeeland. Voorbeelden van onderwerpen die hierbij opgepakt kunnen worden: financiële aanpak ondermijning, jonge aanwas in de drugscriminaliteit, mensenhandel, aanpak kwetsbare gebieden, groepen en branches, weerbare overheid en datagedreven werkwijzen.

“Op dit moment melden onze studenten zich met regelmaat bij Taskforce-RIEC voor een stage-opdracht, waarbij soms wel en soms ook geen passende opdracht wordt gevonden. Dat draaien we vanaf nu om: we maken een gezamenlijk programma en daar zoeken we stagiairs en onderzoekers bij!”
 J. Ravensbergen, waarnemend voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool.

Overgang loopbaan

De afspraken dragen bij aan de natuurlijke overgang van schoolloopbaan naar werk. In een krappe arbeidsmarkt is het prettig om jong talent vroegtijdig te interesseren. Zo ontstaat een pool van arbeidskrachten voor alle partijen in het samenwerkingsverband.