Martijn Zieverink nieuwe lector Biobased Transities bij MNEXT

Het nieuwe lectoraat Biobased Transities van Avans Hogeschool focust zich op alles wat nodig is om de overgang naar duurzame grondstoffen en energiebronnen mogelijk te maken en te versnellen. Nog veel te veel worden er fossiele brandstoffen gewonnen, met de nodige gevolgen voor het klimaat en de planeet. Martijn Zieverink is de nieuwe lector van dit lectoraat.

Lector Martijn Zieverink

Nieuwe uitdagingen dus, maar ook nieuwe kansen, want er zit veel potentie in biobased toepassingen. Lector Martijn vertelt: “Als we echt een verschil willen maken in de overgang van fossiel naar biobased, moeten we bedrijven en processen creëren die tot op heden nog niet hebben bestaan. We moeten ons afvragen welke veranderingen we nu in gang moeten zetten om over 50 jaar van onze verslaving aan fossiele grondstoffen af te zijn. Dit levert natuurlijk tig nieuwe vragen op; technisch, sociaal, financieel, commercieel, juridisch en maatschappelijk. Maar deze vorm van redeneren zorgt er juist ook voor dat we buiten de gebaande paden denken. Neem banken en investeerders: hoe krijgen we die nú zo ver om geld te steken in projecten waarvan de impact pas op langere tijd gevoeld gaat worden?”

Holistische benadering

Het lectoraat Biobased Transities is een toevoeging op de bestaande lectoraten bij Centre of Expertise (CoE) MNEXT. De focus ligt op een holistische benadering. Naast technische aspecten, komen ook bredere maatschappelijke en economische vraagstukken aan bod. Met zijn achtergrond in scheikundige technologie, en zijn expertise in business development, ‘food tech’, nieuwe materialen, innovatie en duurzaamheid, is Martijn goed toegerust om deze potentie te benutten.

Samenwerking

Daarmee biedt dit lectoraat uitstekende mogelijkheden voor samenwerking met lectoraten, bijvoorbeeld van het CoE Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap. De synergie tussen verschillende CoE’s en lectoraten draagt bij aan een integrale aanpak van de uitdagingen die gepaard gaan met de overgang naar biobased materialen en processen.

Voor meer informatie over het werk van Martijn en het Lectoraat Biobased Transities kun je contact opnemen met MNEXT, via 088 - 525 03 94 of [email protected].