Minorstudenten ondersteunen medewerkers PI Dordrecht

In het kader van methodisch rapporteren, waardoor herstel op alle gebieden meer naar voren komt in de rapportage, ondersteunen studenten van de minor Werken in het Gedwongen Kader (WIGK) Breda medewerkers binnen de PI Dordrecht.

Omgekeerd leren de studenten de wereld van de PI, met alle in en outs, goed kennen. Hierdoor kunnen zij zich weer verder ontwikkelen als toekomstig professional. Zie ook de LinkedIn-post hierover.