Hulp Online Geweld – Onderzoek naar online geweld bij jongeren, hun behoeften en toegang tot hulp

Het aantal slachtoffers van online geweld stijgt. Tegelijkertijd laat onderzoek zien dat jongeren weinig gebruik maken van het bestaande hulpaanbod. Het Project Hulp Online Geweld heeft tot doel de veiligheid en veerkracht voor jongeren te versterken en risico op secundaire victimisatie te verkleinen door behoeften van en hulp aan jongeren die slachtoffer worden van online bedreiging en intimidatie inzichtelijker te maken en het hulpaanbod toegankelijker te maken, te verbeteren en te vergroten.

Hulp Online Geweld jongeren

Aanleiding 

Veel jongeren zijn slachtoffer van online geweld. Veel van de jonge slachtoffers van online criminaliteit ervaren emotionele en psychische problemen. Hun vertrouwen in mensen is verminderd en ze voelen zich minder veilig. Ze ervaren slaapproblemen en gevoelens van angst en depressie. Daarnaast kunnen de emotionele en psychische problemen leiden tot of gepaard gaan met financiële problemen. Onderzoek laat zien dat jongeren op het moment dat het online (en offline) misgaat de hulpverlening onvoldoende weten te vinden. Bovendien hebben slachtoffers weinig vertrouwen in een positieve afloop van een officiële melding. Gevoelens van schuld en schaamte kunnen het inschakelen van hulp belemmeren. Sommige jongeren willen het soms liever zelf uitzoeken, al dan niet met leeftijdsgenoten. 

Onderzoek

Jongeren zijn het vaakst slachtoffer van online bedreiging en intimidatie. De impact van dergelijk online geweld op het welzijn van jongeren is groot. Het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken en het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties van het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht onderzoekt samen met Slachtofferhulp Nederland naar handvaten voor slachtoffers en professionals.  

Projectproces 

Het project Hulp Online Geweld heeft tot doel de zichtbaarheid en toegankelijkheid van hulp te maximaliseren. Het draagt bij aan het vergroten van de veiligheid, versterken van de veerkracht voor jongeren en verkleinen van het risico op secundaire victimisatie. De kern van het project is een actieonderzoek, dat in co-creatie met jongeren wordt uitgevoerd en bijdraagt aan het creëren en bestendigen van een lerende omgeving. Na het inventariseren van de ondersteuningsbehoefte van jongeren en het hulpaanbod, volgt een analyse van de toegankelijkheid van bestaande hulp. Ook wordt nagegaan of het aanbod van hulp voldoende aansluit op de behoeften van de jonge slachtoffers. Om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van hulp te maximaliseren, worden in co-creatie met studenten diverse innovatieve tools ontwikkeld, getest en aangepast om na afloop van het project landelijk te lanceren. 

Dit project is tot stand gekomen met de financiering van SASS (Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving).