Gera Nagelhout lector van nieuw Avans-lectoraat Citizen Engaged Science

Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid start een gloednieuw lectoraat. Citizen Engaged Science focust op hoe burgers betrokken kunnen worden bij gezondheidsonderzoek en hoe dat onderzoek daar beter van kan worden. Prof. dr. Gera Nagelhout is expert op dit gebied en vervult vanaf 1 november de functie van lector bij het lectoraat.

Lector Perspectief in Gezondheid

Meralda Slager van het Avans-CoE Perspectief in Gezondheid is blij met de komst van Gera als lector Citizen Engaged Science: “Ze brengt een enorme expertise met zich mee, zowel over citizen science als wetenschapscommunicatie. Dus de uitdaging om de juiste vertaalslag te maken van wat je ophaalt uit de wetenschap naar de buitenwereld en de mensen voor wie het bedoeld is. Ook heeft ze een stevige visie op praktijkgericht onderzoek. En Gera is hoogleraar in Maastricht, naast haar lectorschap bij Avans. Ik denk dat dat een uitgelezen combinatie is, met mooie kansen om samen te werken.”

Bij alle fasen betrokken

De term citizen engaged science is eigenlijk een overtreffende trap van citizen science, legt directeur Meralda uit. “Het is belangrijk dat ‘gewone mensen’ in alle fasen van het wetenschappelijk proces betrokken worden bij onderzoek. Dat gebeurt onder de noemer citizen science al een aantal jaren, maar nog te weinig. Te vaak mogen burgers die betrokken worden bij onderzoek niet veel meer dan alleen data aanleveren. Neem een onderwerp waar het op dit moment veel over gaat: armoede en kansenongelijkheid in de samenleving. Als hoogopgeleide onderzoekers hebben we vaak onze eigen ideeën over wat daarover onderzocht moet worden en welke vragen belangrijk zijn om te beantwoorden. Maar als je dat niet toetst bij de mensen om wie het gaat, weet je helemaal niet of dat zo is. Het is belangrijk om het gesprek aan te gaan, om erachter te komen wat mensen nodig hebben en welke vragen er op de achtergrond spelen.”

Samen met de mensen waar het over gaat

Het doel van het lectoraat wordt om kennis en methodieken te ontwikkelen op het gebied van citizen engaged science. Om het op die manier als begrip te laten landen in de onderzoekswereld. En citizen engaged science is best breed, stelt de nieuwe lector Gera Nagelhout. “Het gaat over allerlei vormen van participatief werken, samen met de mensen waar het onderzoek over gaat. En het draait om het waarderen van ervaringskennis van mensen. Van burgers, patiënten, cliënten, professionals én onderzoekers. Dat we ieders ervaring serieus nemen en meenemen in het onderzoek. Het omvat ook methodologisch onderzoek dat je in principe op ieder onderwerp kunt toepassen. Maar in dit lectoraat zullen we het toepassen op gezondheidsonderwerpen. Avans Hogeschool doet al veel met participatief onderzoek en citizen science, wij gaan dat als nieuwe onderzoeksgroep nu meer met elkaar verbinden, versterken en verbreden zodat het de meeste impact heeft.”

Studenten en co-onderzoekers helpen mee met het onderzoek

Gera ziet voor zich hoe studenten meehelpen bij het onderzoek. “Studenten kunnen bijvoorbeeld afstudeeronderzoek bij het lectoraat doen waarbij ze de wijk in gaan, met mensen praten en ze betrekken. Mijn streven is ook om meer te werken met co-onderzoekers. Die zijn niet-wetenschappelijk opgeleid, maar hebben wel ervaringskennis die nuttig kan zijn in ons onderzoek. Die willen we graag meenemen in het onderzoek, hun perspectief kan ons scherp houden.”

Samenwerking

Door de aanstelling van Gera ontstaat er samenwerking tussen Avans en Universiteit Maastricht. Prof. dr. Stef Kremers, vice-decaan van de Faculty of Health Medicine and Life Sciences uit Maastricht, zegt over het vakgebied: “Citizen science is enorm boeiend en verrijkend, in alle fases van onderzoek: vanaf het opstellen van onderzoeksvragen tot en met de evaluatie. Maar eenvoudig is het niet. Het is mooi om te zien dat het vakgebied van citizen science zich steeds verder en dieper ontwikkelt om de toepassing ervan voortdurend te blijven optimaliseren.”

Bij Universiteit Maastricht bekleedt Gera een leerstoel over gezondheid en welzijn van mensen met een lagere sociaaleconomische positie. “De wens tot samenwerking is er aan beide kanten en er zijn natuurlijk ook hele logische links te leggen als je zowel een lectoraat als een leerstoel hebt. Dat mensen van Avans kunnen promoveren bij de universiteit bijvoorbeeld. En het is allebei in het zuiden van het land dus je zou ook regionaal mooie consortia kunnen starten om met elkaar onderzoek te doen.”