Dag van de Duurzaamheid: “Jongeren onderschatten hoeveel invloed ze hebben”

Studenten van Avans Hogeschool kregen dinsdag 10 oktober, op de Dag van de Duurzaamheid, de kans om op internationaal niveau mee te praten over macht en klimaatverandering. Kiki Ritmeijer (19), jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties, kwam namelijk langs. Een studentenberaad volgde, met de nodige aanbevelingen van de Avansstudenten. “We zijn vandaag tot het idee gekomen de inkoop van schoolboeken duurzamer te maken."

Foto Kiki Ritmeijer Avans Hogeschool.jpg

Foto: Kiki Ritmeijer vertelt haar verhaal aan Avansstudenten 

“Vandaag denken jullie gezamenlijk na over de vraag hoe jongeren meer invloed kunnen krijgen in de strijd tegen klimaatverandering. En het bijzondere is: jullie adviezen worden door Kiki Ritmeijer meegenomen naar de klimaatconferentie in Dubai", opent organisator Geoffrey van der Horst van Avans GreenOffice de bijeenkomst trots.

Burgerberaad light

De aanbevelingen van de studenten komen deze middag tot stand naar inspiratie van het burgerberaad. Geoffrey hierover: “Wij doen vandaag een light versie. Bij een echt burgerberaad denkt een willekeurig gelote groep mensen, uit verschillende sociaaleconomische achtergronden, samen na over een maatschappelijk onderwerp. Om uiteindelijk tot concrete aanbevelingen te komen. Het burgerberaad is een opkomend instrument waarmee je burgers actiever betrekt in besluitvorming. Het is democratie ten voeten uit.”

De dag van duurzaamheid

Het woord was dinsdag aan zo’n 30 Avansstudenten. Geleid door 2 ‘burgerberaad experts’, startte de het beraad met de vraag: “Hoeveel macht ervaar jij op het gebied van klimaatverandering?” Voor de ene student is het een druppel op een gloeiende plaat. Voor de ander geldt: in je eigen leven, maar ook bij je werkgever, kun je al veel betekenen.

Een mooie aanzet tot verdere discussie. Maar eerst het woord aan Kiki Ritmeijer. Zij gaat over 2 weken in gesprek met ministers Rob Jetten en Mark Rutte. Volgende maand gaat ze naar de klimaatconferentie in Dubai om de jongeren te vertegenwoordigen. Ook de punten die vandaag ter sprake komen, neemt ze mee naar de top. Kiki: “Ik was ook soms moedeloos toen ik leerde hoe complex klimaatverandering is, maar besloot mijn kop niet in het zand te steken en er wat aan te gaan doen. Nu zit ik aan tafel met (inter)nationale beleidsmakers.”

De woorden van Kiki maakten indruk op de zaal. Ze eindigde haar verhaal met de vraag: “Wat zijn jullie concrete aanbevelingen aan (inter)nationale politici?” Aangevuld door Geoffrey: “En wat kan Avans anders doen?”

Foto: Studenten bespreken de vraag in hoeverre zij macht ervaren m.b.t. klimaatverandering

Concrete aanbevelingen

Na een tussentijdse lezing van expert Bob Wind, begonnen de studenten in groepjes van 5 aan de uitwerking van zelfbedachte thema’s. Met uiteindelijk zeer concrete aanbevelingen, zowel voor Kiki als voor Avans. Denk aan een kritische blik op de mobiliteit van studenten: minder vaak reizen naar school, met als alternatief langere schooldagen. Meer aandacht geven aan duurzaamheid in het curriculum. En studenten vaker laten werken aan echte duurzaamheidsprojecten, in plaats van fictieve.

Maar er kwamen ook (inter)nationale aanbevelingen. Over de tekortkomingen van het openbaar vervoer in Europa. “Waarom is er geen overkoepelende organisatie vanuit de EU, die treindiensten aanbiedt?” En over de plastic toeslag: “Die moet eerlijker, vanuit de overheid geregeld. De opbrengst van de heffing kan in een potje waar ondernemers verduurzaming van hun bedrijf mee kunnen realiseren”, aldus een groepje studenten.

Verrassend interessante middag

Daan Pennings (22), derdejaarsstudent Bouwkunde, is enthousiast over de middag. “Ik ben er blanco ingegaan, maar heb vandaag gezien dat het enorm nuttig is om er met andere studenten over in gesprek te gaan. Vooral als jongere: iedereen heeft een hele verse blik op duurzaamheid en iedereen vindt er weer wat anders van. Hoe ouder je wordt, hoe meer je toch vanuit een bepaalde tunnelvisie gaat kijken. Ik denk dat het heel nuttig en interessant is geweest om elkaars inzichten hierover te delen.”

Ook voor tweedejaarsstudent Bedrijfskunde Jochem van Hoof (18) was het een leerzame middag. “Om heel eerlijk te zijn was ik hier vooral om mijn vrije ruimte uren in te schrijven, maar naarmate de bijeenkomst vorderde, werd ik getriggerd. En heeft het me zelfs wat opgeleverd.” Jochem vervolgt: “We leerden vandaag dat veel studenten ongebruikte boeken, soms zelf nog geseald, in de la hebben liggen. Dit is zonde van de grondstoffen en energie die nodig zijn voor de productie. We vonden dat dat slimmer kon en zijn tot het idee gekomen om de inkoop van boeken duurzamer te maken. Door middel van online readers, luisterboeken, recycle- en statiegeldsystemen en centrale opslagpunten. Het idee is hier vandaag ontstaan en daar willen we mee verder. Eerstvolgende stap is in overleg gaan met de GreenOffice om te kijken in hoeverre we dit binnen Avans kunnen realiseren.”

Onder de indruk

Kiki is na afloop onder de indruk van de aanbevelingen. “Jongeren onderschatten vaak hoeveel kennis ze in huis hebben. En hoeveel hun stem eigenlijk betekent. Wat we nu zien is dat wanneer jongeren 4 uur bezig zijn met een bepaald thema, daar zoveel ideeën uitkomen. Ideeën waar de politiek en het bedrijfsleven zelf nog niet mee gekomen zijn. Het heeft mij geïnspireerd. Nu wil ik met deze verhalen ook weer anderen inspireren.”