Het slavernijverleden, een onbekende geschiedenis

Dinsdag 19 september, de dag van het symposium over het slavernijverleden. De ruimte bij Avans Hogeschool in Den Bosch is met 86 aanwezigen afgeladen vol.

Bewustwording

Onder de aanwezigen is een groep eerste- en tweedjaarsstudenten van de opleiding Social Work. Vanuit hun opleiding komen ze samen in de leergemeenschap Diversiteit en Inclusie om zich te verdiepen het thema. Hoewel ze weinig voorkennis hebben over de geschiedenis van het slavernijverleden, zijn ze vastbesloten om hier meer over te leren. In de geschiedenislessen op de basis- en middelbare school kwam het onderwerp niet of nauwelijks ter sprake. Des te meer reden om naar het symposium te komen, het zorgt toch voor bewustwording.

“Bewustwording werd het inderdaad”, vertelt Imane Chentouf, projectleider bij Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht en werkzaam binnen het kernteam Diversiteit & Inclusie van Avans. “Het is een avond waarin je het niet alleen over racisme of uitsluiting hebt, maar juist over een onbekende geschiedenis, de bewustwording van ons slavernijverleden. Daar mag meer erkenning naar uitgaan. Als kennisinstelling hebben wij daar ook nog stappen in te zetten. Maar het gesprek daarover aangaan is al een eerste stap in de goede richting.”

Een gedeeld verleden

Diversity & Inclusion Officer van Avans Lies Parmentier opent het symposium: “Dit jaar is het herdenkingsjaar 150 jaar slavernijverleden. Laat dit jaar een keerpunt zijn in onze gedeelde geschiedenis en dus in onze maatschappij, stad en school. Laten we voortaan met elkaar aandacht hebben voor het slavernijverleden en het niet verzwijgen. Maar laten we er in alle respect met elkaar over praten. Vanavond, op Prinsjesdag dus zonder de gouden koets, willen we hier samen een voorzet op geven. We willen verbinden door te praten, want samen is het gewoon zoveel fijner.”

“Door onze slavernijgeschiedenis te erkennen en er aandacht aan te geven, kunnen we in die verbinding samen verder een gedeelde toekomst opbouwen.”

Verbinding

Afro-theoloog Kenneth Vers Babel gaat verder in op wat ons allemaal verbindt. En dat is water. 2derde van de wereld bestaat uit water en ook ons lichaam bestaat voor een groot deel uit water. Niet verwonderlijk dus dat hij bij zijn plengoffer water schenkt. Een traditioneel ritueel en mooi gebaar om overledenen van de slavernij te herdenken.

Dekoloniseren

Programmamanager bij ECHO Expertisecentrum Diversiteitsbeleid Glenpherd Martinus, geeft een inspirerende lezing over inferieure en superieure machtsverhoudingen uit het verleden. Én dat we nog steeds kampen met de nasleep daarvan."Ondanks alle goede bedoelingen leggen we onze denkbeelden op aan andere werelddelen" legt hij uit. "Bijvoorbeeld over onze economie. Dat past natuurlijk niet altijd, je kunt ze niet 1 op 1 overnemen. Dan kun je niet spreken van een rechtvaardige wereld. We zouden ons meer moeten bewegen naar dekoloniseren. Het proces waarbij landen onafhankelijk worden van hun (Europese) kolonisator." 

Geslaagd

Na een op het thema gericht diner gaan alle deelnemers met elkaar in gesprek. Ze verspreiden zich over de verschillende tafels waar inspirerende kaarten liggen met vragen om het gesprek op gang te brengen. Maar daar waren de kaarten niet echt voor nodig. Het gesprek kwam vanzelf op gang. Een geslaagde avond vol verbinding.