Avans Hogeschool en Axians in co-creatie

Op dinsdag 29 augustus werd de samenwerking tussen Axians en Avans Hogeschool een feit tijdens het officiële tekenmoment op de Onderwijsboulevard in Den Bosch. Met als doel een langdurige samenwerking aan te gaan tussen Avans en Axians als IT-specialist in digitale transformatie, de perfecte match met onze opleiding Informatica.

Leren van elkaar

Gezamenlijk gaan we aan de slag met het thema co-creatie. Met co-creatie brengen we de perspectieven van studenten, praktijkpartners en docenten samen om tot iets te komen wat er nog niet is. Via co-creatie leren we van elkaar en zo ontwikkelen we samen nieuwe kennis, ideeën of oplossingen. Dit gaat dus verder dan alleen samenwerken.

Samen aan de slag

We starten samen met het ontwikkelen van workshops voor eerstejaarsstudenten. Voor alle volgende studiejaren richten we ons op het inbrengen van co-creatie in lesmodules, projecten en ook stage- & afstudeeropdrachten. Want co-creatie vertegenwoordigt de toekomst en is het antwoord van Avans en Axians op een veranderende wereld. Een wereld waarin banen continue blijven veranderen. En waarin studenten steeds meer keuzevrijheid krijgen in een wereld gericht op de langere termijn, met een toenemende aandacht voor welzijn. 

Avans Hogeschool Den Bosch en Axians Zaltbommel bundelen hun krachten om wendbare en veerkrachtige professionals op te leiden die zich blijven ontwikkelen en bijdragen aan een duurzame toekomst. Zowel Avans als Axians kijken vol enthousiasme uit naar deze langdurige samenwerking.

Over Axians

Axians is een veelzijdige ICT specialist in de digitale transformatie. Met verschillende business units in Nederland. In Zaltbommel zijn de expertisegebieden Business Applications en Data Analytics gevestigd.