Groot subsidiebedrag lectoraten Future-Proof Education voor project zelfregulerend studeren

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) kent 900.000 euro subsidie toe aan een groot onderzoek rond zelfregulerend studeren. Avans-lector en bijzonder hoogleraar Peter Verkoeijen (Brein en Leren) en hoogleraar Anique de Bruin zijn geselecteerd om het project te leiden.

Flexibiliteit is een belangrijk kenmerk van het hoger onderwijs: studenten bepalen grotendeels zelf waar, wanneer en hoe ze leren. Daarnaast mogen studenten steeds meer zelf bepalen wát ze leren; universiteiten en hogescholen zetten in op meer keuzevrijheid, individuele leerpaden en adaptieve toetsing binnen cursussen en curricula. Deze toegenomen flexibiliteit doet een beroep op de vaak beperkt ontwikkelde zelfregulatievaardigheden van studenten.

Praktijkgericht onderzoek

Om studentsucces in dergelijk flexibel onderwijs te waarborgen, is praktijkgericht onderzoek naar de ondersteuning van zelfgereguleerd leren noodzakelijk. Een consortium gaat dat uitvoeren vanaf het najaar van 2023 onder de naam SELFLEX: Towards Evidence-informed Support for Self-regulation of Flexible Learning.

Het samenwerkingsverband bestaat, naast Avans Hogeschool en Universiteit Maastricht, uit partners van de Radboud UniversityUniversity of AmsterdamVrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam)Erasmus University RotterdamOpen UniversiteitInholland University of Applied Sciences, en Hanzehogeschool Groningen / Hanze University of Applied Sciences Groningen.

Het onderzoek van het consortium zal inzichten opleveren over hoe instructieontwerp en technologie ingezet kunnen worden om zelfgereguleerd leren te bevorderen, rekening houdend met de leeromgeving en de motivatie van studenten. Deze inzichten zullen het hoger onderwijs verbeteren door (technologische) ontwerprichtlijnen en interventieprogramma’s voor onderwijsprofessionals, en ondersteunende modules voor studenten en docenten. 

Stevige impuls

Peter Verkoeijen, naast Avans-lector ook bijzonder hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: "Zo'n 8 maanden geleden zijn Anique de Bruin (hoogleraar Self-regulation in Higher Education aan de Universiteit Maastricht) en ik geselecteerd als projectleidersduo in de NRO-call Grote vragen in het Hoger Onderwijs. Dat gebeurde op basis van een essay dat wij geschreven hebben. In het schrijfproces hebben we intensief samengewerkt met collega Avans-lector Esther van der Stappen. Als de mogelijkheid had bestaan om als projectleiderstrio in te dienen, dan hadden we dat gedaan. Dat was helaas niet zo en daarom hebben Anique en ik als duo ingediend."

De toekenning betekent concreet dat het consortium 900.000 euro krijgt om de plannen uit te werken. Peter: "Vanuit Avans gaan Esther en ik samen met Anique de Bruin en associate lector Milou van Harsel (Digitale Didactiek en Brein en Leren) als projectmanager met het onderzoek en de doorwerking aan de slag. Voor ons expertisecentrum Future-Proof Education betekent deze subsidie een stevige impuls voor praktijkgericht onderzoek naar dit thema en voor doorwerking van onderzoeksinzichten naar de hogeronderwijspraktijk. Het onderzoek dat ik wil doen in het kader van de bijzondere leerstoel wil ik verbinden aan het consortiumonderzoek naar zelfregulerend leren. Op die manier ontstaat er nog meer onderzoeksmassa op dit thema."