Avans-lector Peter Verkoeijen bijzonder hoogleraar aan Erasmus

Lector Peter Verkoeijen van het lectoraat Brein en Leren is benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn leerstoel wordt gefinancierd door Avans Hogeschool.

Het praktijkgerichte onderzoek in het kader van de leerstoel draait om toepassingen van de cognitieve psychologie in het hoger onderwijs. Studenten in het hoger onderwijs moeten hun leerdoelen grotendeels door zelfstandige studie bereiken. Dit doet een flink beroep op hun zelfregulerend vermogen: ze moeten zichzelf kunnen motiveren, over adequate metacognitieve vaardigheden beschikken, weten om te gaan met tegenslagen en ze moeten effectieve cognitieve leerstrategieën inzetten.

Zelfstandig leren

Onderzoek laat zien dat studenten moeite hebben met de verschillende aspecten van zelfregulerend leren. Peter Verkoeijen voert praktijkgericht onderzoek uit naar hoe de ontwikkeling van het zelfregulerend leren van studenten in het hoger onderwijs het beste ondersteund kan worden. Inzichten uit cognitief-psychologisch wetenschappelijk onderzoek over hoe mensen (zelfstandig) leren spelen daarbij een centrale rol. Hij voert dat in het hoger onderwijs zelf uit, samen met onderzoekers uit het hbo en het wetenschappelijk onderwijs, met docenten, onderwijskundig adviseurs en studenten.

Verkoeijen hoopt dat zijn onderzoek bruikbare antwoorden oplevert op vragen van mensen uit de onderwijspraktijk, vertelt hij in een interview op Avans.nl. “Bijvoorbeeld: ‘Hoe zorg ik dat mensen actiever leren tijdens hun zelfstudie?’ Tegelijkertijd willen we ook een bijdrage leveren aan wetenschappelijke kennis. We kijken hoe we kunnen aansluiten op wetenschappelijk onderzoek en welke onderzoeksvragen interessant zijn voor de praktijk én voor de wetenschap.”

Flinke impuls

Bestuurslid Jacomine Ravensbergen van Avans Hogeschool benadrukt dat de bijzondere leerstoel praktijkgericht onderwijs voor en in het hoger onderwijs een flinke impuls moet geven: “De bijzondere leerstoel zal bijdragen aan wetenschappelijke kennis over zelfregulatie bij studenten en aan de doorwerking van die kennis in het hoger onderwijs."

Het is een actueel onderzoeksonderwerp, aldus Ravensbergen. "De mentale gezondheid bij studenten staat onder druk en langdurige stress of onvoldoende sociale steun zijn risicofactoren voor de ontwikkeling van zelfregulatie. Tegelijk wordt met de flexibilisering van het onderwijs daar vaker een beroep op gedaan. Het onderzoek wordt in en met de praktijk van het hoger onderwijs uitgevoerd en dat vergemakkelijkt de doorwerking. Daarnaast versterkt de bijzondere leerstoel de al langer bestaande samenwerking tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam en Avans Hogeschool.”