Avans Hogeschool behaalt 7e plek in SustainaBul 2023

Avans Hogeschool heeft dit jaar de 7e plaats behaald in de SustainaBul 2023. En plaats 3 van alle hogescholen. Met het oog op onze duurzaamheidsdoelstellingen zijn we hier erg trots op. Deze jaarlijkse ranglijst van Nederlandse hoger onderwijsinstellingen op het gebied van duurzaamheid is een initiatief van studentennetwerk Studenten voor Morgen. De ranglijst telt in totaal 33 instellingen.

Sustainabul 2024 Avans Hogeschool

Veel stappen gezet

Maurice van Boxtel, coördinator Duurzame Ontwikkeling van Avans, is tevreden met het resultaat. “Avans heeft hoge ambities op het gebied van duurzame ontwikkeling”, vertelt hij. “Onlangs stelde het College van Bestuur het implementatieplan Duurzame Ontwikkeling vast. Met dit implementatieplan willen we verder bouwen op wat er goed gaat en nieuwe wegen inslaan om nog sneller onze duurzaamheidsambities te bereiken. Meer dan ooit zoeken we in dit plan verbinding en samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.”

“Duurzame ontwikkeling is van ons allemaal”, vervolgt Maurice. “Het is dan ook een gezamenlijke opgave om door te groeien. Dat we al op de goed weg zijn zien we in de score terug. Op de onderdelen Sustainable Developmentgoals, duurzaam inkopen, mobiliteit, biodiversiteit, afval, aandacht voor duurzaamheid in opleidingen, onderzoek en bedrijfsvoering halen we de maximale score of bijna de maximale score.”

Meer samen doen

Er zijn binnen Avans al veel initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Zo kunnen alle Avansstudenten na hun afstuderen een eigen boom planten in het Avansbos en werken we hard aan het realiseren van onze Mission Zero, die onder andere duurzaamheidsdoelstellingen bevat op het gebied van biodiversiteit, energie, catering, kantoorinrichting, duurzame inkoop en afval.

Maar er is volgens Maurice nog genoeg terrein te winnen, dat is ook terug te zien in de uitslag. Zo kunnen we al onze initiatieven, projecten en ontwikkelingen op gebied van duurzame ontwikkeling zichtbaarder maken. Maurice: “We weten niet altijd van elkaar wat voor mooie en duurzame impact we creëren. Wie doet wat en waar kunnen we elkaar versterken? Hiermee is inmiddels een kernteam aan de slag. Ook hebben we onze Avansbrede community een nieuw leven ingeblazen om onder andere hieraan verder te werken.”

Over de SustainaBul

Bij de SustainaBul-ranglijst worden deelnemende onderwijsinstellingen beoordeeld door middel van een vragenlijst. Deze is verdeeld in de thema's duurzaamheid in het onderzoek, onderwijs, de bedrijfsvoering en de integrale benadering. Met de SustainaBul werkt Studenten voor Morgen aan een verdere verduurzaming in het hoger onderwijs.

Bij de uitreiking van de SustainaBul benadrukte de organisatie nog eens dat het essentieel is om studenten actief te betrekken bij het proces van verduurzamen. Belangrijk is om gebruik te maken van de aansprekende ideeën en de creatieve kracht van de student. "Binnen Avans betrekken we de studenten al prominent in de planvorming en uitwerking, maar ook hierin willen we nog stappen zetten", sluit Maurice af.