Afgestudeerden Avans kijken positief terug op opleiding

Uit de resultaten van HBO-Monitor blijkt dat alumni over het algemeen tevreden zijn over de studie bij Avans Hogeschool. De voormalige studenten zouden in de meeste gevallen voor dezelfde opleiding kiezen en hebben een hoge waardering voor de docenten. De opleiding bereidt ook goed voor op de arbeidsmarkt, vinden veel afgestudeerden.

HBO-Monitor mei 2023

Studie en docenten blijven een succesfactor

HBO-Monitor onderzoekt jaarlijks de arbeidspositie van afgestudeerden in het hbo. Dit jaar ging het om de lichting studenten die tijdens de coronacrisis afstudeerde en een baan ging zoeken. Driekwart van deze alumni kijkt over het algemeen tevreden terug op de studie en de docenten. Deze hoge waardering en veel andere cijfers uit het onderzoek zijn vergelijkbaar met de uitkomsten van vorig jaar. Avans scoort in het algemeen hoger dan het landelijk gemiddelde.

Aansluiting op de arbeidsmarkt verder verbeterd

De deelnemers aan het onderzoek waren positiever dan vorig jaar, wellicht ook geholpen door de krappe arbeidsmarkt. Werkloosheid (2,7%) speelt onder deze groep dan ook amper een rol.

Wat opvalt is dat alumni de opleiding zien als de juiste opstap naar de arbeidsmarkt. Bij Avans zou 78% opnieuw voor de opleiding kiezen. Landelijk gemiddeld is dit 73%.

Verder vindt van de Avansalumni 94% binnen 3 maanden na afstuderen een baan. Dit is een lichte stijging. Ook de tevredenheid over de baan stijgt naar 75%.

Over HBO-Monitor

De HBO-Monitor is een langlopend onderzoek onder afgestudeerden in het hbo, uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Bijna 26.160 van de benaderde alumni hebben dit jaar de enquête ingevuld, waarvan 1.918 oud-Avansstudenten. Dit zijn alumni die tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 zijn afgestudeerd.