Het verduurzamen van gespikkeld woningbezit

Eind 2022 vond in Delft de internationale Sustainable Built Environment (SBE22) conferentie plaats. Namens Avans Hogeschool was Maarten Rutten, onderzoeker bij het lectoraat Gebouwde Omgeving, aanwezig. Hij presenteerde de resultaten van het onderzoek ‘Integrale Energietransitie van de Bestaande Bouw’ naar het verduurzamen van gespikkeld woningbezit in Nederland. ‘Gespikkeld woningbezit’ is de afwisseling tussen particuliere koop- en sociale huurwoningen in hetzelfde blok rijtjeshuizen of appartementencomplexen.

Onderzoek Avans Hogeschool gespikkeld woningbezit

Het behalen van de landelijke klimaatdoelen vraagt om een grondige renovatie van de bestaande woningvoorraad. De vele rijtjeswoningen die in het bezit zijn van woningcorporaties lenen zich in principe goed voor een grootschalige verduurzamingsaanpak. Maar in de loop der jaren verkochten woningcorporaties veel rijtjeswoningen aan particulieren. Deze verkoop leidde tot veel ‘gespikkeld woningbezit’. Dat maakt grootschalige woningrenovatie van deze blokken rijtjeswoningen complex.

Deze problematiek komt veel voor in Nederland en stond daarom centraal in het onderzoek dat Maarten Rutten uitvoerde samen met collega’s van Hogeschool Utrecht.

Verschillende methodische aanpakken

Het doel van het onderzoek was ontdekken welke aanpakken er bestaan voor het verduurzamen van gespikkeld woningbezit. Hiervoor spraken de onderzoekers met woningcorporaties, gemeentes, adviesbureaus, particuliere eigenaren, vertegenwoordigers van lokale energiecoöperaties en andere partijen. Een belangrijke conclusie is dat er in de praktijk 4 type aanpakken bestaan voor het verduurzamen van gespikkeld bezit. Cruciale verschillen zijn de mate waarin er co-creatie plaatsvindt, en op welke schaal en in welk tempo de verduurzaming wordt uitgevoerd.

De kennis die voortkomt uit het onderzoeksproject is inmiddels op verschillende manieren gedeeld. Zowel in het werkveld als in het wetenschappelijk domein. Zo vond kennisdeling plaats tijdens co-creatie sessies met professionals uit de sector. En is de Nederlandstalige publicatie nu ook beschikbaar via een online magazine van de Provincie Utrecht. Daarnaast is het wetenschappelijke artikel over het onderzoek, zoals gepresenteerd tijdens de internationale conferentie in Delft, beschikbaar als open acces paper.

Samenwerken

Ben je werkzaam bij een Brabantse woningcorporatie of gemeente? En is gespikkeld woningbezit een relevant onderwerp voor jouw organisatie? Dan komen we graag in contact. Graag delen we onze kennis en horen we wat de ervaringen zijn binnen jouw woningcorporatie of gemeente voor het verduurzamen van gespikkeld bezit. Zo kunnen we samen leren en kunnen best practices zich sneller verspreiden in onze regio. Interesse? Stuur dan een email naar Maarten Rutten.