CoE Perspectief in Gezondheid zet grote stap met associate lectoren

Het afgelopen half jaar startten Eefje Schrauwen, Margriet van Gestel en Cindy de Bot bij het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid. Daarmee doet het Centre of Expertise een belangrijke stap in de richting van de Ambitie 2025: Avans als kennisinstelling.

Eefje Schrauwen en Margriet van Gestel zijn op 1 april gestart als associate lectoren bij het CoE Perspectief in Gezondheid. Bij het lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences verdiept Eefje zich onder andere in infectieziekten en innovatieve detectietechnieken.

"In het infectieziektenvakgebied is een opmars gaande van innovatieve technologie die zijn plek krijgt binnen de diagnostiek", aldus Eefje. "Daarnaast gaan de zogeheten catch them all-technieken een belangrijke rol spelen. Een mooi voorbeeld van deze techniek is het COPD microbiome-project waarbij we in samenwerking met Amphia en Microvida het microbiome bepalen van COPD-patiënten na een wijziging van behandeling.”

Privacyrisico's verminderen

Margriet onderzoekt binnen het lectoraat Data Science & ICT hoe zorgondernemingen kunnen profiteren van synthetische gezondheidsdata. “In het project Datawasmachine van ons lectoraat onderzoeken we hoe synthetische gezondheidsdata kan worden ingezet om privacyrisico's te verminderen en toch gegevensuitwisseling te faciliteren.”

"Synthetische data is waardevol bij het verbeteren van machine learning-modellen door het verhogen van de hoeveelheid en diversiteit van trainingsdata. Op deze manier kan synthetische data in het geval van data-schaarste of in het geval van een bias een oplossing bieden. Uiteindelijk kunnen we door inzet van synthetische data nieuwe inzichten in (zeldzame) ziekten verkrijgen, de effectiviteit van verschillende behandelingen voorspellen, en (klinische) processen optimaliseren. Dit leidt tot betere uitkomsten voor patiënten en een efficiëntere zorgverlening", aldus Margriet.

Welbevinden en veerkracht

Cindy de Bot startte op 1 november 2022 als Associate Lector en richt zich op Preventie binnen de Verpleegkundige Zorg: "Mijn verpleegkundig hart klopt voor het werken aan de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en zorgpraktijk vanuit de positieve gezondheidsbenadering. Hierdoor draag ik bij aan een andere invulling van zorgverlening met het oog op wat een burger wel kan, op welbevinden en veerkracht in plaats van ziekte."

Cindy richt zich op onderzoek vanuit onder andere de positieve gezondheidsbenadering om interprofessionele samenwerking tot stand te brengen in onderzoek, onderwijs en klinische praktijk in de gezondheidszorg. 

Met de aanstelling van drie associate lectoren doet het Centre of Expertise een belangrijke stap in de verdere professionalisering van zijn onderzoek. Dat past bij Ambitie 2025: Avans als kennisinstelling. Avans is blij met deze versterking van praktijkgericht onderzoek. De kennis die dit oplevert heeft waardevolle impact op ons onderwijs, de studenten en professionals.

Meer informatie

Wil je in gesprek met Eefje, Margriet of Cindy? Neem dan via deze link contact op met het Centre of Expertise.