Participatie van buitenlandse gedetineerden

Als buitenlander ben je meestal extra kwetsbaar als je in de gevangenis zit. Niet alleen taal kan problemen opleveren, maar ook: ‘Hoe blijf ik in contact met familie en vrienden?’ en ‘Wat betekent dit voor mijn migratiestatus?’

Wat het verblijf extra zwaar kan maken, is dat je vaak ook niet kunt deelnemen aan activiteiten, gericht op geestelijke gezondheid. Of aan activiteiten die de negatieve gevolgen van de detentie voor de naasten van een gedetineerde kunnen beperken.

Meedoen is belangrijk

Het aantal buitenlanders in detentie is snel toegenomen en daarmee ook de problemen bij het niet mee kunnen doen met de genoemde hulp-  en dienstverleningsactiviteiten. Terwijl die activiteiten belangrijk zijn voor behoud van de relatie met hun naasten, hun terugkeer in de maatschappij en het voorkomen dat ze opnieuw de fout in gaan.

Samen onderzoeken

Onderzoekers van  het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken, de Universiteit Gent en de Vrij Universiteit werkten samen om inzicht te krijgen in wat deelname aan gevangenisactiviteiten belemmert. Daarnaast brachten zij in kaart welke wensen en behoeften er zijn én wat nodig is om deelname wél mogelijk te maken en beschreven dit in hun artikel in het European Journal of Criminology.

Elkaar helpen werkt

Zij stelden vast dat buitenlandse gedetineerden vaak erg gemotiveerd zijn om aan gevangenisactiviteiten deel te nemen, maar dat bijvoorbeeld taal dit in de weg staat. Uit het onderzoek blijkt ook dat, als gedetineerden elkaar ondersteunen (zgn. peer-ondersteuning), zij heel wat van deze moeilijkheden kunnen overwinnen. Eén van de aanbevelingen uit onderzoek is om met beleid en praktijk een positief participatieklimaat te creëren, vanuit de sterktes, talenten en verantwoordelijkheden van gedetineerden. Lees hiervoor het artikel in Criminology & Criminal Justice. Met hun praktijkgericht onderzoek streven de onderzoekers naar een betere toekomst, niet alleen voor de gedetineerden, maar juist ook hun naasten én de maatschappij als geheel.