Onderzoek naar inzet mycelium biocomposieten in bouwsector

De bouwsector is steeds meer geïnteresseerd in circulaire en biobased materiaalalternatieven om de benodigde CO2-reductie te behalen. En gezien het feit dat grondstoffen opraken en milieuproblemen de orde van de dag zijn is dat ook wel nodig. Mycelium, het ‘ondergronds netwerk van paddenstoelen’ is een belangrijk onderdeel van zo’n biobased alternatief.

Centre of Expertise Biobased Economy onderzoekt mycelium inzet voor bouwsector

In het project “Building On Mycelium” onderzocht het lectoraat Biobased Bouwen van CoE BBE, samen met partners, hoe mycelium biocomposieten ingezet kunnen worden voor de bouwsector. De resultaten hiervan zijn terug te lezen in het whitepaper.