Co-creatiemiddag over diversiteit en inclusie

De viering van Keti Koti. Genderneutrale toiletten. Het convenant tegen seksueel geweld. De Roze Helpdesk. Zomaar een greep uit de initiatieven van Avans Hogeschool om te onderstrepen hoeveel waarde we hechten aan diversiteit en inclusie. In januari organiseerde Avans een co-creatiemiddag over dit onderwerp.

Tijdens 5 interactieve workshops gingen studenten, medewerkers, docenten en externe partners met elkaar in gesprek over de volgende onderwerpen: LHBTI, Student Support, het belang van verschillen, functiebeperking en culturele diversiteit & studentsucces.

“Iedereen vindt diversiteit en inclusie belangrijk, maar het is heel moeilijk om dat te vertalen in de praktijk. Alle ideeën, suggesties en gedachten kunnen we gebruiken als input voor ons beleid”, legt Youssef Azghari uit. Hij is programmaleider Diversiteit & Inclusie.

Vicevoorzitter van het College van Bestuur Jacomine Ravensbergen was ook aanwezig: "Diversiteit is een meerwaarde voor Avans, dus inclusie is het doel."