Avans bouwt OpenX: een plek waar onderwijs, onderzoek en ondernemers zich verbinden

De karakteristieke ‘punt’ van het Avansgebouw aan de Hogeschoollaan in Breda, het voormalige Xplora, biedt op dit moment een verlaten aanblik. Dit deel is leeggehaald en daarmee klaar voor de grote verbouwing die eind januari is gestart en dit najaar een landingsplaats voor interdisciplinair onderwijs, onderzoek en ondernemerschap oplevert: OpenX. Mario van Rijn en René van der Burgt plantten 3 jaar geleden het zaadje voor deze complexe, interdisciplinaire samenwerking en realisatie binnen Avans.

OpenX vormt straks een knooppunt waar Avans het onderwijs, onderzoek en ondernemerschap met elkaar kan verbinden, zowel binnen als buiten de hogeschool. Ruim 5.000 vierkante meter oppervlak, waarin bijna iedereen een plek heeft. Naast ruimtes voor studenten, interdisciplinaire onderwijsmodulen, het Avans Ondernemers Centrum (AOC), het Leer- en InnovatieCentrum (LIC), de Avans Innovative Studio (AIS), de Centres of Expertise (CoE), de international community en de opleidingen Ondernemerschap & Retail Management en International Business, komen er ook veel studie-, werk- en ontmoetingsplekken en ruimtes voor grote en kleinere evenementen. 

Ook komt er een makerslab met een Virtual Reality-gedeelte, een koffiebar en een foodcourt waar je gezellig iets kunt eten. En niet te vergeten 5 themakamers, speciaal om het interdisciplinair denken en werken te bevorderen in verbinding met de Sustainable Development Goals (SDG’s). Hoe krijg je al deze disciplines in één gebouw? Daarvoor is kennis van de organisatie, de mensen, de behoeften, wensen en vooral een vooruitziende blik nodig. 

Coffeebar met diverse zitjes (links) en seats to meet naast de coffeebar (rechts) 

Fysieke landingsplaats 

Innovatieregisseur René en strategisch beleidsadviseur Mario en werken allebei al ruim 20 jaar bij Avans en hebben zich altijd bezig gehouden met onderwijsvernieuwing en vooruit kijken. Ze waren betrokken bij de Ambitie 2020 en de opvolger: Ambitie 2025. Belangrijkste uitgangspunt bij de huidige ambitie is de vraag hoe je als hogeschool inspeelt op wat komen gaat in de wereld. Zoals de enorme transities die wereldwijd gemaakt worden op verschillende vlakken.
Volgens Mario, René en vele anderen kan dit niet anders dan door interdisciplinair te gaan samenwerken. Niet bij je eigen specialisme blijven, maar jezelf verdiepen in andere disciplines en verbindingen leggen. OpenX is de doorvertaling van dit gedachtengoed in een fysieke landingsplaats. Een springplank waar onderwijs, onderzoek en ondernemers zich verbinden.

René: “OpenX vormt straks de verbindingsbrug tussen Avans enerzijds als kennisinstelling die vanuit praktijkgericht onderzoek in allerlei samenwerkingsverbanden bouwt aan transitievraagstukken. En aan de andere kant de opleidingsinstelling, waar een veilige plek geboden wordt om onderwijs te geven en te leren. OpenX krijgt een hub-functie tussen de omgevingen binnen en buiten Avans. Daarnaast nodigt zij uit om te exploreren, om buiten de kaders te denken.” 

Interdisciplinair bouwproject

Maar wat doe je dan in OpenX? René: “Verbinden, creëren, analyseren. Het zijn werkende mechanismen. We hebben samen met groepen docenten, ondernemers en onderzoekers visuele voorstellingen gemaakt. Wat zij in de praktijk al doen. En wat zij terug willen zien binnen een landingsplaats als OpenX.” Dat betekende dan ook dat projectmanager Arno van Zundert, projectleider Vera Groenen en Rienks Architects met verbeeldingen aan de slag moesten, maar vooral ook met de wensen en behoeften van 14 werkgroepen. Hiermee werd het project een interdisciplinaire samenwerking op zich.
Mario: “OpenX is een verhaal vanuit Avans, gemaakt door vele betrokkenen vanuit opleidingen, onderzoek en bestaande broedplaatsen. Een integraal project, waar veel mensen iets van zichzelf én van het grotere geheel in hebben zitten. Dat maakt het ook een interdisciplinair project, complex en ook nieuw voor Avans. In de praktijk betekent dit dat geen hoekje hetzelfde is. Alles komt samen in 1 gebouw en dat vraagt dat alles in samenhang met en op elkaar is afgestemd.”

International community met leertuin (links) en studieplekken, zitjes en de boekencollectie (rechts) 

Bijzondere voorzieningen

De 5 themakamers op de begane grond zijn verbonden met de thema’s: grenzen van de planeet, maatschappij, economie, cultuur en ruimtevaart. Het denken van mensen wordt onbewust opgerekt, door hen in aanraking te laten komen met ontwikkelingen die spelen in de wereld. Je loopt een ruimte binnen en je waant je in een ander perspectief. Hiermee willen we interdisciplinariteit activeren. 
In OpenX zijn ook bijzondere voorzieningen die elders op de campus niet te vinden zijn. Als je er rondloopt, zie je bijvoorbeeld op digitale schermen waar iets plaatsvindt of op welke thema’s Avans impact maakt. 

Verder is er straks een Virtual Reality (VR)-lab met hoogwaardige apparatuur, waar docenten kunnen experimenteren en exploreren of een les kunnen ontwerpen met VR. Hierin wordt samenwerking gezocht met opleidingen die hierin wat verder zijn, of nog zoekend zijn om de krachten weer te bundelen. Mario: “Dit kan ook weer verbinden aan andere praktijkomgevingen, zoals het GET-lab, het Urban Living Lab  en Multimedia Support. OpenX biedt de toegangsdeuren naar wat we allemaal doen binnen en buiten Avans.”


 

De themakamers bevorderen interdisciplinair denken en werken in verbinding met de SDG’s 

Springplank naar meer

René: “Eindelijk is er een plek waar alle potentie tot interdisciplinariteit benut kan worden. Ik kijk uit naar de nabije toekomst waarin andere vormen van onderwijs mogelijk worden. Met modulair onderwijs, keuzevakken, dingen die we nu nog niet zien. En alles wat hieruit voort gaat komen.”

Mario: “Er is een moment dat je iets ziet en weet dat het belangrijk is. Nu hangt er een poster aan de deur waarop staat dat er verbouwd gaat worden. En dan dringt het door: het gaat gebeuren, het wordt werkelijkheid wat we met zoveel mensen voor elkaar hebben gekregen. We kunnen niet anders dan enorm trots zijn op deze bijzondere reis. We zijn er nog niet, er is nog veel te doen. Maar de trots overheerst nu, er is zoveel potentie binnen Avans om op het gebied van interdisciplinariteit een stap te zetten.” 

René: “We hebben een vooruitstrevende ambitie, we zijn onze opleidingen aan het flexibiliseren terwijl onze reguliere activiteiten gewoon doorgaan. Hoe mooi is het dat we met OpenX weer een voorbeeld hebben, om te laten zien hoe we samen met elkaar onze Avans Ambitie realiseren. OpenX is gelukt, een eerste piketpaaltje staat in de grond. Hier gaat iets ontstaan waardoor we steviger in de klei staan om interdisciplinair werken mogelijk te maken.”


De entree van OpenX gezien vanuit de entreehal