Van bouwtalent naar bouwmeester

Om zij-instromers voor de bouw- en infrasector succesvol te laten instromen en te behouden, werkt onze Academie voor Duurzaam Gebouwde Omgeving samen met BouwTalent Zuid, Barli en Vgib. Het doel van dit samenwerkingsverband is het verbeteren van de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt voor zij-instromers en alumni.

Bouwkunde opleiding voltijd Avans Hogeschool

Bouwtalent Zuid richt zich samen met Avans en 2 mkb-bedrijven uit het werkveld op het werven, plaatsen, opleiden en begeleiden van zij-instromers. Om deze professionals te behouden voor de sector begeleidt Bouwtalent Zuid hen ook in de eerste jaren dat ze in de sector werken. Centraal hierbij staan: een leven lang ontwikkelen en structurele competentieontwikkeling.

Toekomstgericht en duurzaam

Vgib is specialist in beheer en onderhoud van gebouwen. Barli is expert in circulaire bouwsystemen. Beide bedrijven hebben een sterke focus op een duurzame invulling van de bouwopgave in Nederland, op innovatieve toekomstgerichte bedrijfsvoering en duurzame inzetbaarheid.

Binnen dit samenwerkingsverband worden nieuwe innovatieve begeleidingsvormen en softskills-leermodules onderzocht en ontwikkeld. Het project is financieel mogelijk dankzij een SLIM-subsidie voor samenwerkingsverbanden.