Uitreiking eerste Microcredentials

Avans Hogeschool reikte op woensdag 6 juli als eerste onderwijsinstelling in Nederland Microcredentials uit. Een digitaal certificaat waarmee werkende professionals kunnen aantonen dat zij bepaalde kennis, vaardigheden en competenties hebben ontwikkeld bij een geaccrediteerde onderwijsinstelling.

Het is een verifieerbaar bewijs dat een student of cursist ontvangt na het afronden van een module of cursus van 10 of 20 weken. De eerste Microcredentials werden uitgereikt aan 8 werkende professionals die de deeltijdopleidingen Management in de Zorg, Informatica of Bedrijfskunde volgen.

Pilot

Sinds oktober neemt de Academie voor Deeltijd van Avans deel aan de Pilot Microcredentials van SURF, onderdeel van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.

“We bieden momenteel bij 6 modules Microcredentials aan, als erkenning voor het succesvol afronden van een kleine onderwijseenheid.”, vertelt Anja Kusters, projectleider Microcredentials en hogeschooldocent bij Avans.  

“De doelgroep is nu nog klein, maar ik hoop dat hier snel verandering in komt. Omdat dit de allereerste Microcredentials zijn, wilden we deze op feestelijke wijze uitreiken: het is immers een unicum dat onze werkende professionals als eersten de Microcredentials in ontvangst mogen nemen! Ze werden verwelkomd op een festivalterrein in Breda en persoonlijk ontvangen én gefeliciteerd door onze directeur, Rien Brouwers. De studenten en cursisten die een Microcredential hebben behaald waren allemaal ontzettend enthousiast en vereerd dat ze de eersten zijn, en dat was fantastisch om te zien én mee te maken!”

Aanbod Leven Lang Ontwikkelen stimuleren

Avans doet samen met 32 hoger onderwijsinstellingen mee aan de pilot. Met het aanbieden van onderwijs in kleinere eenheden die afzonderlijk worden gecertificeerd, stimuleert de Pilot Flexibilisering het onderwijs en geeft het herkenbare en verifieerbare waarde aan het Leven Lang Ontwikkelen aanbod van onderwijsinstellingen. Met het oog op de ontwikkelingen op het gebied van flexibilisering en het aanbieden van modulair onderwijs, past de pilot Microcredentials daarom perfect in de Ambitie 2025 van Avans Hogeschool.