Statement: Kunstacademie St. Joost blijft bestaan

We hebben de afgelopen dagen gezien en gehoord dat onder een deel van de studenten van St. Joost School of Art & Design onvrede en onduidelijkheid is over de aanstaande verbouwing, de toekomstige functies en nieuwe medebewoners van het EKP-pand in Den Bosch. Dit heeft de vorm gekregen van een protest dat zich in en om ons gebouw en op sociale media uit. We nemen dit signaal serieus en hebben de afgelopen week uitgebreid de tijd genomen om te luisteren naar studenten en met elkaar in gesprek te komen.

Uit deze gesprekken kwam sterk naar voren dat de positie van St. Joost, de beschikbare ruimte en de invulling die nodig is om aan een kunstacademie te studeren, van enorme waarde zijn voor alle betrokkenen. Op dat punt voelen we veel verbinding. Het is  ons duidelijk geworden dat we onvoldoende aandacht hebben gehad voor het tijdig informeren en betrekken van studenten bij de komende veranderingen in het gebouw en de beschikbare ruimtes en faciliteiten die het gebouw straks biedt. Ook wordt erkenning van de kunstacademie binnen de hogeschool gemist. 

Bestuursvoorzitter van Avans Hogeschool Philippe Raets: “Laat hier geen misverstand over bestaan: St. Joost School of Art & Design blijft bestaan. De kunstacademie blijft bestaan. Avans vindt het kunstonderwijs belangrijk. Vandaar dat we fors investeren in de nieuwbouw. We zijn trots hoe St. Joost daar naartoe werkt. Samen met andere creatieve opleidingen van Avans en in verbinding met de stad. Daarmee krijgt het onderwijs van de toekomst gestalte. Een beweging die we van harte onderschrijven.” 

Bij een grote verandering zoals de aanstaande verbouwing is communicatie, betrokkenheid en inspraak van groot belang. De ervaring van de afgelopen dagen leert ons dat heldere communicatie naar de diverse doelgroepen en betrokkenen nodig is. Daar zetten we ons voor in.  

Het protest is door velen gezien en gehoord. Via social media, tijdens verschillende bijeenkomsten en via media. Daarbij zijn helaas feitelijke onjuistheden gepresenteerd. Dat is jammer. We zien bij de initiatiefnemers van het protest een constructieve houding en hebben afspraken gemaakt om vanaf nu elkaar met regelmaat te spreken.

St. Joost School of Art & Design blijft bestaan en krijgt nu een permanente plek in het EKP-Pand. De intentie was om er tijdelijk te zitten. Inmiddels zitten we er 6 jaar en zijn we de beschikbare ruimtes als vanzelfsprekend gaan ervaren. In de nieuwe situatie kan er nog steeds veel, tegelijkertijd zullen we onderdelen van ons onderwijs anders moeten organiseren en ruimtes met elkaar moeten delen. In dat proces willen we de studenten actief betrekken. 

Namens de directie van St. Joost School of Art & Design