Kom naar ELSA Lab in a Day in Den Bosch!

Tijdens de DataweekNL organiseert het lectoraat Digitalisering en Veiligheid op 30 juni in samenwerking met de gemeente Den Bosch een evenement in de vorm van een experiment: een ELSA Lab in a Day. Tijdens dit experiment gaan ambtelijke specialisten van gemeenten als Eindhoven, Breda, Helmond en Den Bosch samen aan de slag met actuele casussen.

Het gaat hier om casussen over toepassingen van data, zoals het gebruik van algoritmen. En over apparatuur, zoals surveillancecamera’s. Ze roepen controversiële vragen op, vragen om dialoog en afwegingen vanuit verschillende invalshoeken: ethisch, juridisch en sociale impact.

ELSA

Het lectoraat werkt al een aantal jaar aan het ELSA Lab smart public safety. Het doet dit samen met Brabantse gemeenten, veiligheidsregio’s, de Universiteiten van Tilburg en Twente en collega-lectoraten van Fontys, Rotterdam en Saxion. Bij ELSA (de internationale roepnaam voor ethische, juridische en sociale impact analyse) gaat het om een geïntegreerde manier van kijken naar de kansen en risico’s van nieuwe technologie. Vooral van technologie die niet direct ‘zichtbaar’ is, zoals nanotechnologie, data en AI.

Het lab

Het ELSA Lab dat door het lectoraat wordt ontwikkeld maakt deze wetenschappelijke methoden concreet voor gemeenten, ondernemers en inwoners. Afdelingen en commissies binnen een gemeente werken in zo’n lab samen, bijvoorbeeld om afzonderlijke beoordelingsprocedures voor vergunningverlening af te stemmen. Ondernemers maken via het lab vroegtijdig contact met gemeenten die hun apparatuur willen kopen of die de toepassing ervan moeten goedkeuren.

En inwoners die bijvoorbeeld in het kader van buurtinitiatieven met digitale spullen aan de slag willen, kunnen tijdig informatie krijgen over wat kan en mag. En ze kunnen in een veilige omgeving leren en experimenteren met nieuwe spullen.

Het experiment

Het experiment op 30 juni is bedoeld om zichtbaar te maken hoe een ELSA Lab in de praktijk werkt, en om aan de hand van enkele actuele cases de eerste lessen hieruit te trekken. Het lectoraat verzorgt de organisatie van de bijeenkomsten, en de rapportage achteraf.

Tussen 9.30u en 15.00u zijn er 3 opeenvolgende zittingen. In elk van deze zittingen staan dezelfde cases centraal, maar telkens vanuit een iets andere optiek: de sociale impact, de ethische impact en de juridische impact. De cases worden door echte eigenaren gepresenteerd, dus door burgerinitiatieven en door ondernemers die aan inzet van digital twins cen amerasurveiillance werken voor buurtveiligheid. In een slotsessie worden de geleerde lessen bij elkaar gebracht en de resultaten meegenomen van de ‘Moral Data Hunt’ die Fontys-lector Bart Wernaars op een andere plek in Den Bosch organiseert.

Aanmelden

Je kunt je nu aanmelden voor het ELSA Lab.