Avans en Care Innovation Center West-Brabant samen aan de slag met zorginnovaties

In regio West-Brabant ligt een grote maatschappelijke opgave in de gezondheidszorg; de zorg toegankelijk en betaalbaar houden en voldoende zorgpersoneel aantrekken en behouden. Avans Hogeschool en het Care Innovation Center West-Brabant (CIC) gaan strategisch samenwerken om vanuit zowel onderwijs als onderzoek de uitdaging aan te gaan op het gebied van preventie, positieve gezondheid en technologische innovatie.

Dit vraagt om een andere organisatie van de gezondheidszorg. Naast sociale, proces- en technologische innovaties, kan ook het anders samenwerken daarbij helpen. Avans en het CIC onderzoeken de mogelijkheden binnen de verschillende innovaties. Dit doen ze samen met zorgorganisaties in de regio West-Brabant. Er wordt gekeken naar opbrengsten, impact en lessons learned van nieuwe producten, diensten en de manier van werken binnen de zorgorganisaties.

Vernieuwing zorgopleidingen Avans

De samenwerking draagt ook bij aan de vernieuwing van de zorgopleidingen van Avans. Studenten leren tijdens de opleiding meer over verschillende sociale, technologische en procesinnovaties en de impact hiervan op de (gezondheids)zorg. Ook ondersteunt Avans hiermee de professionalisering van zorgmedewerkers.  

Over het CIC

Het CIC wil een brug slaan tussen studenten, ondernemers en zorginstellingen om samen de zorg te verbeteren. Samen met onderwijs- en kennisinstellingen zoekt ze de samenwerking om studenten te interesseren en voor te bereiden op de toekomst. Door het onderwijs aan te laten sluiten bij de innovatiebehoefte van het werkveld op het gebied van kennis en met vaardigheden binnen de technologische, sociale en procesinnovatie. Daarom koppelt het CIC zorgorganisaties, bedrijfsleven, gemeenten en onderwijs- en kennisinstellingen aan elkaar en stimuleert hen bij de implementatie van innovaties die de gezondheid en zelfredzaamheid verbeteren in de regio West-Brabant. 

Over Avans Hogeschool

Een snel veranderende wereld vraagt om veerkracht van zowel studenten als medewerkers. Avans richt zich daarom op flexibel onderwijs en onderzoek in co-creatie met praktijkpartners. Een van de focusgebieden van Avans is gezondheid. De komende jaren ontwikkelt Avans een Center of Expertise Gezondheid, zorg en welzijn waarin onderzoek en innovatie centraal staan. Ook heeft Avans een GET-Lab, waar zorgverleners kunnen ervaren hoe je technologie op een waardevolle manier inzet in de zorg.