“Bij Avans doen we het samen, iedereen doet mee”

De wereld verandert en Avans ontwikkelt mee. Zo wordt flexibiliteit op de arbeidsmarkt steeds belangrijker en willen studenten steeds meer keuzevrijheid. Met de Ambitie 2025 anticipeert Avans op deze ontwikkelingen: in dat jaar moet ons onderwijs écht flexibel zijn, passend bij de wereld van morgen. Zodat studenten beter dan ooit zijn voorbereid op de toekomst. Maar wat maakt de manier waarop we die ambitie willen realiseren zo bijzonder? We vragen het Philippe Raets, sinds september 2021 voorzitter van het College van Bestuur (CvB), en Gerdinand Bosch. Naast Chief Information Officer (CIO) is Gerdinand voorzitter van het transitieteam van de Ambitie 2025. “Studenten moeten de regie krijgen over hun eigen leerproces.”

“Ik heb in mijn loopbaan verschillende transities mogen leiden”, vertelt Philippe. “Bij Avans viel me direct het uitgebreide voortraject op. Veel transities starten vanuit klassiek leiderschap: het CvB vindt wat, loopt als Mozes met de tafels van de berg en zegt: ‘Dit moet het worden, en nu mag het democratische proces beginnen.’ De Ambitie 2025 is in de steigers gezet voordat ik hier begon, maar ik heb sterk de indruk dat het bij ons in de juiste volgorde ging: eerst zijn er veel gesprekken gevoerd en op basis dáárvan is de ambitie tot stand gekomen. We hebben dus een stevig fundament.”

Was de ambitie ook reden voor jou om hier aan de slag te gaan?

Philippe: “Het korte antwoord: ja! Toen ik voor het eerst op het podium stond bij Avans, zei ik meteen dat de ambitie van A tot Z klopt. Mijn handtekening staat daar met vette letters onder. We spelen namelijk perfect in op wat er nu speelt in de maatschappij. Dit is precies wat studenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties van ons verwachten. De ambitie zorgt ervoor dat we relevant blijven en is dus spot on. Toen ik mijn eerste gesprekken met Avans voorbereidde, was ik al onder de indruk van de ambitie. Maar toen vroeg ik me af: hebben ze alleen hun communicatie goed op orde of menen ze het echt? Ik kan nu volmondig zeggen dat dat laatste het geval is.”

Gerdinand: “De kracht van de ambitie is inderdaad dat we aansluiten op het huidige tijdsgewricht: studenten willen steeds meer regie en volwassenen willen een leven lang blijven leren. Daarnaast is de ambitie een kapstok om met elkaar in gesprek te blijven; het helpt ons om betekenis te geven aan waar het de komende jaren in het onderwijs over moet gaan.”

Het volledige interview lees je op BijAvans.nl