Samenwerking Meerjarig Onderzoeksprogamma Impact officieel van start

Vandaag hebben ContourdeTwern, Avans Hogeschool, Het PON & Telos, Tias, Tilburg University (TiU) en WHISE een vierjarige samenwerkingsovereenkomst getekend voor het Meerjarig Onderzoeksprogramma Impact. Met dit onderzoeksprogramma willen de partners een impuls geven aan het impactgericht werken en denken binnen het sociaal domein.

Het kunnen aantonen van de impact van sociaal werk – welke sociale winst en maatschappelijke waarde creëert sociaal werk voor de samenleving? – wordt steeds belangrijker. Door een verbinding tot stand te brengen tussen uitvoeringspraktijk, praktijkgericht onderzoek en theoretisch/wetenschappelijk onderzoek willen de partijen de impact van het sociaal werk aannemelijk maken en inzicht krijgen in het maatschappelijk rendement ervan: welk verschil maakt het sociaal werk voor mensen en wat levert het de samenleving op, ook in euro’s.

Met de samenwerking ontstaat een nieuwe vorm van kennisproductie, kennisontwikkeling, kennisontsluiting en kennisbenutting op het gebied van sociaal werk en impact. Binnen het meerjarige onderzoeksprogramma wordt systematisch onderzoek verricht waarbij ontwerp, dataverzameling, analyse en conclusie in (iteratieve) cyclus worden gebracht (lerende biotoop). Het onderzoek vindt plaats binnen de context van de sociaal werk praktijk van ContourdeTwern en kent 3 inhoudelijke lijnen: de conceptuele/academische lijn (Het PON & Telos, Tias, TiU), de praktijklijn (Avans Hogeschool, ContourdeTwern, WHISE) en de politiek-bestuurlijke lijn (ContourdeTwern, Het PON & Telos, WHISE).

Binnen het onderzoeksprogramma wordt nadrukkelijk samengewerkt vanuit gelijkwaardigheid en co-creatie en levert ieder vanuit de eigen expertise een bijdrage. De taakstelling wordt uitgevoerd binnen de heersende (financiële, inhoudelijke en beleidsmatige) kaders en capaciteit van iedere partner afzonderlijk. Verder zijn duidelijke afspraken gemaakt op het gebied van (intellectueel) eigendom, het in de markt zetten van afgeleide diensten en projectmatige inzet. In het geval publieke financiering ontbreekt, dragen de partners zelf zorg voor financiering of wordt naar externe financieringsbronnen gezocht. Het samenwerkingsverband draagt het karakter van een netwerkorganisatie.

Marleen Janssen Groesbeek, Lector Sustainable Finance and Accounting:
“ContourdeTwern creeërt maatschappelijke waarde en zijn van onschatbare waarde voor de mensen met wie zij werken. Door de coronapandemie hebben we meer dan ooit ervaren hoe waardevol sociaal werk is. Wij van het lectoraat gaan onderzoeken hoe we die waarden en de impact van ContourdeTwern zichtbaar kunnen maken.”

Sandra Rambow directeur bij het Expertisecentrum Sustainable Business, een de onderzoekseenheden bij Avans Hogeschool:
“Avans staat al jaren bekend als een onderwijsinstelling die zorgt voor hoogwaardig onderwijs. Onderdeel daarvan is het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. En in onze ontwikkeling naar kennisinstelling krijgt dit nog meer betekenis. Met onderzoek ontwikkelen we relevante kennis voor de beroepspraktijk en het up-to-date brengen en houden van kennis en vaardigheden bij studenten en professionals. Dit doen we altijd in co-creatie; samen met bedrijven en instellingen. Hiermee maken we het onderwijs nog beter, de beroepspraktijk duurzamer en de wereld mooier."

Marco Kiezenberg, plv directeur|bestuurder ContourdeTwern:
“Onze opdrachtgevers eisen steeds vaker een sterk onderbouwd verhaal vanuit de sociaal werk organisatie. Logisch, want de middelen om hun sociale beleidsdoelen te halen, worden steeds schaarser. Door impact gericht te werken en te meten kunnen we bijvoorbeeld vooraf expliciet zijn over wat we wel en niet kunnen leveren. Het helpt ons om scherpere en meer onderbouwde antwoorden te geven.”