Oorlog Oekraïne

Het College van Bestuur van Avans Hogeschool volgt de ontwikkelingen in het oosten van Europa nauwgezet en hecht er veel waarde aan dat Avans klaarstaat om steun te bieden aan studenten, docenten en medewerkers.

Wij onderschrijven het standpunt van de Vereniging Hogescholen met betrekking tot de oorlog in Oekraïne.