Filter op lectoraat

Avans Solar Mariteam

Het Avans Solar Mariteam heeft 2 solarboten gebouwd om deel te nemen aan diverse wedstrijden.

Bekijk project
Afgerond Project

Cellular Smart Grid Platform

Onderzoek naar zelfregelende netwerkcellen die de elektriciteitsvoorziening decentraal op orde houden.

Bekijk project
Afgerond Project

Kostenreductie MS/LS instrumentatie

Onderzoek naar goedkopere en flexibele instrumentatie voor transformatorhuisjes in Nederland.

Bekijk project

TERTS - Transitie in Energie via regierol voor de Tertiaire sector

Project om duurzaam energiegebruik in de tertiaire sector te stimuleren. Door energietechnieken te demonstreren en door samen met lokale besturen KMO/MKB te begeleiden.

Bekijk project