Tilburg-West kent een opeenstapeling van problemen, zoals armoede, nieuwkomersproblematiek en mentale problematiek. Hoe ervaren de bewoners van Tilburg-west hun bestaanszekerheid? En hoe kan een betere samenwerking tussen bewoners, welzijnsorganisaties en gemeentelijke instanties eruitzien?

Wijkwerk Bestaanszekerheid Onderzoek Avans Hogeschool

In de literatuur en in beleid wordt er een kloof geconstateerd tussen leef- en systeemwerelden in Tilburg-West. Het lukt in de praktijk niet of nauwelijks om deze kloof te overbruggen, ondanks het besef onder welzijnsorganisaties en instanties dat dit om samenwerking vraagt met de bewoners voor wie het beleid bedoeld is.

Onderzoek

Vanuit Avans gaan docent-onderzoekers en studenten in gesprek met bewoners om te kijken wat ze nodig hebben en wat hun eigen ideeën en ervaringen zijn. Om de beperkingen en mogelijkheden van de bewoners te kunnen duiden, worden de uitkomsten van deze gesprekken geplaatst in de bredere sociale, economische en politieke context. Kortom: hoe zien bewoners hun situatie en wat maakt dat ze het zo ervaren?

Samenwerking tot stand brengen

Via actieonderzoek met studenten en het Tilburgs cultureel centrum WijWest, zoeken we naar manieren om samenwerking tot stand te brengen. Hoe kunnen we een vertaalslag maken tussen de verschillende talen en culturen van bewoners en hun omringende organisaties en instanties?

Het doel is de dat bewoners het gevoel krijgen dat ze erbij horen en dat ze op hun eigen manier mee mogen en kunnen doen aan de samenleving. Zij moeten een gevoel van zelfbeschikking krijgen, dat resulteert in een actieve deelname aan hun eigen omgeving. Maar hoe krijgen we de bestaande organisaties zover om in contact met hen te komen en samen te werken?

Voor vragen over het programma kun je terecht bij Nuray Tumer, onderzoeker bij het lectoraat Mind the Gap