Dit onderzoek focust op het inzetten van immersive storytelling om te komen tot nieuwe gezamenlijke beelden (visies) voor een duurzame leefomgeving en veerkrachtige communityvorming, gericht op de niet-nabije toekomst.

We hebben te maken met grote transities, zoals klimaatadaptatie en energie- en materiaaltransities. Onze gebouwde omgeving moet bestand zijn tegen uitdagingen. Het gebruik van ontwerpmethodieken biedt handvatten om de complexiteit van deze opgaven te omarmen en met meer kans op succes te benaderen.

Betrekken van burgers

Vanuit de ontwerppraktijk, ook in de gebouwde omgeving, is gebruikersonderzoek een veelgebruikte aanpak om meer grip te krijgen op de invloed van ontwerpbeslissingen op de gebruiker/burger. Daarnaast is co-creatie een aanpak om de gebruiker/burger te betrekken bij het ontwerpproces zelf.

Als we echter verder in de toekomst kijken, bestaat die gebruiker nog niet. Het project The New Canterbury Tales wil onderzoeken hoe we via storytelling de verbeelding van het publiek, belanghebbenden en ontwerpers kunnen aanspreken. En hoe we deze verbeelding kunnen gebruiken voor deze gebruikersparticipatie, waarbij we tegelijkertijd werken aan mogelijke verbeteringen. Zo krijgt de ontwerper meer grip op de gevolgen van (ontwerp)beslissingen die nu genomen worden, voor de burgers van de toekomst.

Focus op 2070

Samen met de projectpartners hebben we momenteel de focus gelegd op de volgende twee subthema’s:

  • Compassionate Communities
  • Living with Nature

We houden ons bezig met de toekomst op de langere termijn, de focus ligt op 2070.

Hierbij onderzoeken we immersive storytelling in de breedste zin van het woord. Denk daarbij aan rollenspellen, workshops, gaming, gebruik van AI en artefacts from the future.

Stedelijk Museum

In september/oktober 2023 zijn we een maand actief in de Next-ruimte van het Stedelijk Museum van Breda.

Kijk voor meer informatie op de website van The New Canterbury Tales.

Partners

Lectoraat Caradt Situated Design
Lectoraat Zorg rond het Levenseinde
Stichting KOP
Stedelijk Museum Breda
ARU Cambridge School of Art
Zerow