Het T-shirt dat je draagt of de tent waarin je slaapt als oplaadstation voor je smartphone. Het lectoraat Solar onderzoekt de mogelijkheden binnen TexEnergie.

Zonnetextiel

TexEnergie richt zich op het ontwikkelen en toepassen van textiel dat zonne-energie opvangt en opslaat. Dit ‘zonnetextiel’ kan bijvoorbeeld onderdeel zijn van kleding, tenten, luxaflex of zonneschermen. Het lectoraat Solar Productietechnologie en Equipmentontwikkeling van Avans Hogeschool, laboratoria, Saxion Hogeschool en textielbedrijven werken samen binnen dit project.

Praktische toepassing

In het project onderzoeken docenten en studenten onder welke omstandigheden de integratie van textiel en zonnecel optimaal werkt. Zowel op het gebied van energieoutput- als opslag. Zo is het soms beter om de zonnecel op textiel te lijmen. In een andere situatie levert het verweven van geleiders in de textiel een beter resultaat op. Docenten en studenten zoeken per toepassing en stap voor stap naar de meest effectieve oplossing. Een oplossing die praktisch bruikbaar is voor de bij het project betrokken textielbedrijven.

Kennis- en productontwikkeling

Met dit project ontwikkelt het lectoraat samen met Saxion belangrijke kennis op gebied van hightech systemen, materialen en duurzaamheid. Kennis die leidt tot nieuwe productinitiatieven bij bedrijven en cases voor het onderwijs.

TexEnergie loopt van september 2015 tot en met september 2019 en is gehonoreerd met € 700.000 aan RAAK-PRO financiering.

De voortgang en meer informatie is te vinden op de projectwebsite.