Met het project TERTS willen we kleine bedrijven motiveren en helpen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Met het project TERTS willen we kleine bedrijven motiveren en helpen om de CO2-uitstoot te verminderen. De doelstelling van het project is de energie-efficiëntie (EE) en het gebruik van hernieuwbare energie (HE) in het mkb en de kmo's in de tertiaire sector te vergroten. Dat willen we bereiken door het testen en demonstreren van innovatieve technieken en maatregelen aan het mkb. En door een begeleidingstraject te ontwikkelen en een gemeentelijke regiefunctie op te zetten.

Innovatieve energie

Op basis van deskresearch, gesprekken in de energie en tertiaire sector en beursbezoeken maken we een overzicht van relevante innovatieve energietechnieken die leiden tot energie-efficiëntie of comfortverbetering.

Deze technieken worden bij demonstratieprojecten en bij nieuwe bedrijven geïnstalleerd. Geselecteerde bedrijven krijgen deels Europese subsidies als zij investeren in hun sector. Deze pilots worden gemonitord en de effectieve impact maken we toegankelijk voor de hele sector.

De rol van Avans 

Avans Hogeschool stuurt de werkzaamheden aan. Daaruit ontstaan een technologielijst met innovatieve energietechnieken. Hierbij horen ook de opstelling van een vragenlijst voor een energiescan voor de eerste contacten met de bedrijven en een technisch-economisch verdienmodel om de kosten en baten voor de doelgroepbedrijven te bepalen. Verder is Avans betrokken bij de vervolg-energiemonitoring, met een focus op elektrische energie. Kortom: Avans helpt het mkb op weg richting duurzaamheid. 

De partners van Avans in dit project zijn: WVI Brugge, de steden Brugge en Middelburg, De Vooruit (in Gent), Interleuven, KU Leuven, Universiteit Gent, Gemeente Goes en TU Eindhoven. Het TERTS-project is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland. Ook lokale actoren financieren het project (in Noord-Brabant: Stimulus fonds).

Resultaten TERTS

Reeds aanwezige resultaten:

  • een technologielijst en de factsheets met innovatieve energietechnieken: de eerste versies zijn gereed
  • een vragenlijst voor een energiescan is gereed
  • het technisch-economisch verdienmodel is in ontwikkeling
  • er is contact met doelgroepbedrijven  gelegd

De voortgang van het project is te volgen via de projectwebsite.