In samenwerking met het Centrum Voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) onderzoekt het lectoraat Digitalisering en Veiligheid toepassingen van digitale buurtpreventie

Op basis van literatuuronderzoek, expertinterviews, surveys en kennisworkshops/focusgroepen ontwikkelen wij een analysemodel voor het bepalen van de effectiviteit van digitale technologie voor buurtpreventie, en van de ethische, juridische en sociale impact daarvan. Onder meer door in gesprek te gaan met de deelnemers van het leernetwerk zal er gekeken worden naar een vijftien apps en een scala aan devices die nu al op de markt zijn.

Technologie voor buurtpreventie

De afgelopen jaren is er een breed scala aan digitale apparaten en buurtpreventieapps op de markt gekomen die de burger aanmoedigen mee te doen aan het vergroten van de veiligheid en de leefbaarheid in eigen wijk of buurt. Deze worden ofwel via publieke organisaties ontworpen als maatwerk of door private organisaties als ‘gratis’ alternatief. Wat deze apps samenbrengt is dat de gebruiker veelal geen eigenaar is van de technologie of de achterliggende data. Veel buurtpreventieteams hebben geen of beperkte kennis van de vele implicaties van technologie, laat staan de methodieken om hiermee verantwoord te experimenten.

 

Professionals en buurtpreventie

Veiligheidsprofessionals zoals wijkagenten kampen met dezelfde kennisvragen als buurtpreventieteams, en zoeken naar speel-en regelruimte binnen hun eigen handelingsmandaat, en binnen de lokale ketens en netwerken waarin ze samenwerken. Gemeenten staan weliswaar aan de lat om preventie te stimuleren en organiseren op een breed terrein van sociale veiligheid, leefbaarheid, volksgezondheid, maar ze hebben beperkt zicht op (de dynamiek van) buurtpreventieteams en de inzet van technologie.

 

Gemeenten helpen met buurtpreventie

Voor gemeenten zal een aantal posities worden uitgewerkt: als sturende overheid die kaders zet en voorwaarden schept voor verantwoorde technologietoepassing, of als volgende overheid die de markt zijn werk laat doen en zich richt op risicomitigatie voor zijn burgers. Dit alles om de burger en de professional een kader te bieden waarbinnen ze met elkaar en naast elkaar kunnen werken.

Deelnemers project:

Gemeente Eindhoven, Nationale Politie, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Meld een Vermoeden, Veiligheidsinitiatief.nl

Ben Kokkeler, Gerard Kuijlaars, Sten Meijer, Mieke van Schaik, Joey van Haasen, Lucien Stopler i.o.m. Steven van der Minne en Esger ten Thij