In Smart Circular Bridge volgt een systeem continu het gedrag van materiaal van een brug en geeft aan of onderhoud of vervanging nodig is. Dit garandeert veiligheid.

Een brug die zélf aangeeft wanneer er onderhoud of vervanging nodig is: “Structural Health Monitoring” is een slim sensorsysteem dat dit mogelijk maakt. Het systeem monitort of materiaal nog voldoet aan de kwaliteits- en veiligheidseisen en waarschuwt als dit niet meer zo is. Zo kan men tijdig onderhoud plegen en eventueel onderdelen vervangen.

De bouw nog steeds terughoudend

Het materiaalgebruik in de bouw moet veranderen. Alleen zijn alternatieve efficiënte materiaaloplossingen van natuurlijke herwinbare bronnen nog onvoldoende betrouwbaar voor toepassing in infrastructuur, zoals wegen en bruggen. In Nederland beheren gemeenten meer dan 12.000 voet- en fietsbruggen: 41% hiervan is in een matige tot zeer slechte staat. 0,5 %  hiervan per jaar vervangen vraagt 95.000 ton fossiel grondstofgebruik per jaar. Het Europese actieplan Bio-Economie Strategie benadrukt dat het noodzakelijk is te verschuiven naar het gebruiken van natuurlijke materialen. Ondanks een groeiende marktvraag blijft de constructie industrie echter terughoudend in toepassing van die nieuwe materialen. Reden hiervoor is de onzekerheid in tijdsafhankelijke materiaaleigenschappen: degradatie en veroudering. Een veilig gebruik gedurende de levensduur kan daarom niet worden gegarandeerd.

Smart Circular Bridge

Moderne sensortechnologie met slimme computeralgoritmes maken het mogelijk om componenten uit te rusten met sensoren en hun materiaalgedrag te volgen: “Structural Health Monitoring”. Materiaalgedrag wordt daarmee continu gevolgd. Een slim sensorsysteem vangt signalen op en bekijkt deze. Zodra dat systeem aangeeft dat materiaal niet meer voldoet aan de eisen van kwaliteit en veiligheid waarschuwt dit voor onderhoud/vervanging. In Smart Circular Bridge compenseert het Structural Health Monitoring systeem de onzekere aspecten van materiaalveroudering en garandeert de veiligheid van constructies.

Drie bruggen

Smart Circular Bridge zal 2 demobruggen bouwen (NL+DE) en 1 definitieve brug (NL) realiseren in de NWE regio.

Binnen het project neemt het Centre of Expertise Biobased Economy bij Avans een aantal taken op zich, zoals:

  • Het uitvoeren van milieukundige Levenscyclusanalyses rond de gebruikte composietmaterialen inclusief het toepassen van moleculaire recycling.Ook houden we ons bezig met de moleculaire recycling van thermoset biocomposietmaterialen uit vlas en bioresin.

  • Het onderzoeken van hergebruik van de teruggewonnen componenten in nieuwe composietdelen zoals geluidspanelen.

  • Meewerken aan biomateriaalselectie.

  • Verouderingsproeven in een klimaatkast.

  • Het opzetten van een MOOC met projectresultaten en -ervaringen richting medewerkers in bedrijfsleven en studenten.

Het totale budget voor dit project is € 6.86 miljoen, waarvan € 3.93 miljoen afkomstig is uit Europese subsidie.

Zie voor meer informatie ook de
website van het Centre of Expertise Biobased Economy.