Afgerond

Het project richt zich op duurzame energievoorzieningen voor gebouwenclusters en particuliere woningen. Het doel is een snelle verbetering van de energieprestaties van het gebouwpatrimonium om de Europese klimaatdoelstellingen (80-95% CO-2 reductie in 2050) te halen. Een patrimonium is een groep van woongelegenheden van dezelfde eigenaar.

De projectnaam RHEDCOOP staat voor Renovatie en Hernieuwbare Energiediensten via Coöperaties. Bij dit project gaat het er om dat er op basis van energetische renovatie en de productie van hernieuwbare energie een innovatief Energy Services Company (Esco) model ontstaat. Hernieuwbare energie komt van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld, zoals energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa

Doelstelling

Het te ontwikkelen model bestaat uit maatwerk voor de Nederlandse en Vlaamse energiebedrijven. Het is de bedoeling dat deze op praktisch en financieel gebied ontzorgd worden.

Externe deelnemers aan het project

 • Overheden, gemeentelijk, provenciaal, Vlaams
 • Energie (burger)coöperaties
 • Natuur- en milieufederaties
 • Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen
 • Provinciale Steunpunten Duurzaam Bouwen
 • Intergemeentelijke verenigingen
 • Onderzoeks- en kenniskringen
 • Bedrijven uit de sector
 • Koepelorganisaties woningcorporaties, huisvestingsmaatschappijen
 • Economische Impulsbedrijven
 • Middenveldorganisaties in de sectoren energie, milieu en klimaat
 • Partners/stakeholders van lopende Europese projecten (See2Do, Rescoop-Mecise, Sneller en Beter, 0 op de meter, BISEPS ...)


Betrokken partners

 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Kamp C Duurzaam Bouwen
 • Provincie Vlaams -Brabant
 • REScoop Vlaanderen
 • Ecopower cvba
 • Stichting Avans
 • Dubo Limburg
 • Provincie West- Vlaanderen
 • Energiecoöperatie Udenhout
 • Gemeente Tilburg
 • Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg
 • Gemeente Borsele
 • Gemeente Middelburg
 • Coöperatieve Windenergievereniging Zeeuwind U.A.
 • VZW MINDER=MEER


Programmamanager: Nies Rijnders
Projectleider: Jack Hendriksen