Met Vlaamse en Nederlandse partners onderzoekt het lectoraat de mogelijkheden om maaisel in te zetten als innovatieve grondstof.

Project Grasgoed Avans Hogeschool Interreg 

Verschillende gebiedsbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen geven binnen dit project de komende 3 jaar de resten van natuurbeheer een tweede leven. Als brandstof, bodemverbeteraar, veevoer of als vezels voor verpakkingsmateriaal. 

Maaisel krijgt tweede leven

Groene reststromen afkomstig uit natuur- en landschapsbeheer worden vaak niet of beperkt benut. Dat is jammer want het zijn in feite grondstoffen die goed herbruikbaar zijn als energiebron, verpakkingsmateriaal, veevoer, voor grondverbetering et cetera. Bovendien is achterblijvende biomassa (door uitspoeling van nutriënten) niet goed voor de natuur. Ook dat probleem wordt door dit project aangepakt.

Het Interreg-project Grasgoed onderzoekt niet alleen de effecten en mogelijkheden om resten van natuurbeheer een tweede leven te geven. Ook worden diverse potentiële eindproducten onderzocht. Dat gebeurt zowel in Nederland als in België. Het project ontvangt steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Resultaten

GrasGoed loopt inmiddels (augustus 2019) bijna 3 jaar en er zijn al heel wat resultaten geboekt. 
Bij aanvang van het project kregen we een beeld van de soorten en hoeveelheden reststromen die vrijkomen in de projectgebieden: Grenspark Kalmthoutse Heide, Altena-Biesbosch en Vlijmens Ven, Dommeldal en Vallei van de Zwarte Beek. Avans voerde deze inventarisatie uit, die op kaart te bekijken is

Financieel model

Later werkte de projectgroep aan een economische analyse en een financieel model. Het model brengt de kosten en baten van de hele keten in kaart van natuurbeheerder, transporteur naar de verwerking tot een product. Onze bevindingen rond de inventarisatie en economische analyse van de biomassastromen brachten we samen  in een uitgebreid rapport.

Businesscases en marketingplannen

Zowel van gras (ingekuild en vers) als van grasvezels is onderzocht of ze bruikbaar zijn voor potentiële eindproducten. Grasgoed richt zich op 4 producten, met name graspapier, turfvrije potgrond en bodemverbeteraar, diervoeder en isolatiematten. Zo werden bijvoorbeeld graseiwitten gebruikt in kippenvoer en grasvezels ingezet als grondstof voor isolatiematten. Voor deze 2 producten voert Avans momenteel een LCA (Life Cycle Analyse) uit. Zo onderzoeken we hoe milieuvriendelijk deze toepassingen in werkelijkheid zijn. Voor alle 4 de producten ontwikkeld de projectgroep businesscases en marketingplannen.

Bekijk hier het totale overzicht van de resultaten ​

 

Projectondersteuning Interreg

Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Financiering gebeurt vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project ontvangt ook een belangrijke subsidie van de provincie Antwerpen en de provincie Noord-Brabant.

Binnen GrasGoed werken 11 partners samen aan oplossingen om de keten van gras naar goed vlot aan elkaar te schakelen. In Vlaanderen zijn dit Natuurpunt, Inverde, Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, Vandervelden Algemene bosbouw. In Nederland zijn dit Vereniging Natuurmonumenten, Stichting het Noord-Brabants Landschap, Stichting Avans Hogeschool, Verschoor Groen en Recreatie, NF Fibre, Millvision en Grassa.