Positieve gezondheid binnen de gezondheidszorg

Positieve gezondheid in de opleidingen van Sociale Studies en de Academie voor Gezondheidszorg.

Expertisecentrum Caring Society 3.0

Achtergrond

Gezondheid is geen statische situatie. Met zelfregie, veerkracht en hun gedrag kunnen patiënten hier zelf verandering in aanbrengen. Daar gaat het gedachtegoed positieve gezondheid van uit. Bovendien bestaat gezondheid uit meer dan alleen lichamelijke gezondheid.

Of iemand gezond is, wordt bepaald door 6 factoren:

  1. Lichamelijke gezondheid
  2. Geestelijke gezondheid
  3. Zingeving
  4. Kwaliteit van leven
  5. Sociale contacten en maatschappelijke participatie
  6. Dagelijks functioneren

Gedachtegoed in de praktijk

Deze bredere visie op gezondheid vraagt om een andere aanpak in zorg en welzijn. Professionals die uitgaan van positieve gezondheid:

  • stellen de mens centraal, niet zijn ziekte
  • benaderen mensen vanuit hun kracht, niet vanuit hun ziekte
  • beseffen dat cliënten of patiënten een ziekte hebben en daarnaast heel gezond kunnen zijn
  • gaan ervan uit dat de gezondheid versterkt kan worden

ONDERZOEK

Het Lectoraat Leven Lang in Beweging onderzoekt hoe dit gedachtegoed verweven kan worden in het onderwijs van verschillende opleidingen, zoals Social Studies, Verpleegkunde, Fysiotherapie en Mens & Techniek.

In onderwijs en werkveld

Ook in het werkveld bekijkt het lectoraat Leven Lang in Beweging hoe positieve gezondheid handen en voeten kan krijgen. Zo onderzocht het lectoraat hoe Verpleegkundedocenten en -studenten binnen het hbo en mbo denken over positieve gezondheid. De onderzoekers bekeken daarnaast hoe positieve gezondheid al onderdeel uitmaakt van het lesprogramma van de opleidingen.

Het bordspel Positieve Gezondheid

Het lectoraat wil zorgprofessionals op een actieve manier kennis laten maken met het gedachtegoed van positieve gezondheid. Daarom gaf het een aantal Avansstudenten Communication & Multimedia Design de opdracht om het bordspel Positieve Gezondheid te ontwerpen.

Heeft u interesse in dit bordspel, neem dan contact op met Marlous Pijpe.

Samenwerking met proeftuin

Een ander voorbeeld is de samenwerking van lectoraat Lang Leven in Beweging met de proeftuin Ruwaard. Positieve gezondheid speelt hierin een belangrijke rol. Een van de doelen van de proeftuin is burgers actiever maken. Bewoners worden gestimuleerd om zelf initiatieven op te pakken. De proeftuin helpt hen bij de uitvoering.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.