Het lectoraat Gebouwde Omgeving werkt samen met lectoren die gekoppeld zijn aan Built Environmentopleidingen van 14 hogescholen in Nederland. Zij delen hun kennis binnen het lectorenplatform NL-GO.

Het doel van NL-GO

Het doel van NL-GO is om met elkaar en met regionale partners samen te werken en van elkaar te leren. Het platform richt zich in eerste instantie op de kennisprogramma’s digitalisering, circulariteit, infrastructuur én gebiedsontwikkeling, en klimaatadaptatie van het Bouw en Techniek Innovatie Centrum.

Naast de wisselwerking tussen wetenschappelijk onderzoek en de implementatie in de praktijk legt NL-GO de nadruk op het proactief en samen met regionale partners inbrengen van ontwikkelingsaanpakken vanuit de praktijk in (inter)nationale onderzoeksprogramma’s. Om vervolgens de uitkomsten daarvan zowel regionaal als nationaal terug te koppelen naar de domeinen praktijk & innovatie en naar beleid & regulering. 

Een krachtige wisselwerking

NL-GO brengt de voor de gebouwde omgeving relevante lectoraten bij elkaar voor een langdurige integrale aanpak van maatschappelijke opgaven. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om praktijkgericht onderzoek aan hogescholen landelijk zichtbaar te positioneren. Dit draagt vervolgens bij aan een krachtigere wisselwerking tussen onderzoek, werkveld en onderwijs. 

Resultaten

NL-GO zorgt voor een langdurige integrale samenwerking. Om te kunnen innoveren is een integrale samenwerking en aanpak nodig waarbij multidisciplinair en intersectoraal praktijkgericht onderzoek wordt gedaan. Een belangrijke vereiste voor versnelling en opschaling zijn kennisprogramma’s die op dezelfde uitgangspunten gebaseerd zijn. 

Looptijd

September 2020 – oktober 2024

Partners

Naast de 14 hogescholen werkt NL-GO samen met Domein Built Environment (voormalig HOG) en de Vereniging Hogescholen. De continuïteit van NL-GO-platformactiviteiten moet na een 2-jarige initiatieffase grotendeels ondersteund en geborgd  zijn door de hogescholen en opleidingen die vertegenwoordigd zijn.