Julien van Ostaaijen

Julien van Ostaaijen

Julien van Ostaaijen is als lector Recht & Veiligheid verbonden aan het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool en de Juridische Hogeschool Avans & Fontys.

Daarnaast is Julien aan Tilburg University universitair docent Bestuurskunde bij het Department of Public Law and Governance

Loopbaan

Julien studeerde Juridische Bestuurswetenschappen/Bestuurskunde aan de Tilburg University. Sinds 2003 was hij in verschillende functies aan de universiteit verbonden. In 2010 promoveerde hij op een onderzoek naar de opkomst en het functioneren van Leefbaar Rotterdam en het Rotterdamse veiligheidsbeleid. Hij werkte ook als wetenschappelijk adviseur bij ProDemos: Huis voor Democratie en Rechtsstaat en in verschillende functies bij enkele gemeenten en lokale rekenkamers.

Onderzoek

In de afgelopen jaren voerde Julien voornamelijk onderzoek uit op het gebied van lokaal bestuur, lokale instituties en burgerparticipatie. Als lector Recht & Veiligheid bouwt hij voort op eerder onderzoek, zoals naar lokaal veiligheidsbeleid. Julien ontwikkelt vooral ook nieuw onderzoek gebaseerd op de behoeften uit de praktijk en het onderwijs.

Publicaties

In 2022 verscheen zijn boek 'Lokale democratie doorgelicht. Het functioneren van een onbegrepen bestuur' over het functioneren van de lokale democratie en het lokaal bestuur, mede aan de hand van de ‘waarden van goed bestuur’. Van Ostaaijen is daarnaast onder meer redactielid van het wetenschappelijk tijdschrift 'Politics of the Low Countries'. Openbaar toegankelijke publicaties van zijn hand staan op zijn persoonlijke pagina bij Tilburg University.

Lectorale rede

Op donderdag 27 mei 2021 sprak Julien van Ostaaijen zijn lectorale rede 'Robin Hood' en de rechtstaat uit.