Inclusie & Veiligheid is een vierjarig project, binnen het subsidieprogramma ‘Vakkundig aan het werk’ van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw). Dit programma stimuleert kennisontwikkeling ter verbetering van de dienstverlening van de afdelingen Werk en Inkomen van 3 gemeenten.

Inclusie & Veiligheid is een vierjarig project, binnen het subsidieprogramma ‘Vakkundig aan het werk’ van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw). Dit programma stimuleert kennisontwikkeling ter verbetering van de dienstverlening van de afdelingen Werk en Inkomen van gemeenten Zoetermeer, Breda en Amsterdam.

Doel van het onderzoek

Het actieonderzoek richt zich op professionals van de Penitentiaire Inrichting (PI) Dordrecht en professionals van de 3 deelnemende gemeenten. De focus van dit onderzoek ligt op het vergroten van handelingsalternatieven bij de re-integratie van ex-gedetineerden en op de hulpverlening aan risicojongeren. Het doel is de dienstverlening aan ex-gedetineerden en risicojongeren te verbeteren, om zo recidive te verminderen.

4 jaar durend onderzoek

In de eerste 2 jaar van het project lichten (zorg)professionals situaties uit waarin zij vastlopen of twijfelen over de aanpak. Samen met onderzoekers in een coachende rol verkennen zij diverse handelingsalternatieven, die zij uitproberen in de praktijk. Doel daarvan is de handelingsbekwaamheid van professionals te vergroten en de dienstverlening te verbeteren. Leidende vragen daarbij zijn: welke vormen van begeleiding werken goed bij welke cliënt, welke minder en waarom?

Ook ex-gedetineerden reflecteren op de ontvangen hulp en ondersteuning bij re-integratie: we volgen daartoe 20 mensen die uit detentie komen en een beroep doen op hulp van de gemeente. In jaar 3 en 4 van het onderzoek wordt de kennis over inclusie van ex-gedetineerden en risicogroepen vertaald naar instrumenten voor professionals. Zij kunnen hun vakmanschap zelfstandig vergroten met een e-learning en train-de-trainer opleiding. 

Samenwerking met professionals

Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het lectoraat Mind the Gap in samenwerking met professionals van de 3 deelnemende gemeenten en PI in Dordrecht. Daarnaast zijn de brancheorganisaties SAM en Divosa uit het sociaal domein betrokken bij het onderzoek.

Voor vragen over dit project bij kun je ook terecht bij deelnemers Imane Chentouf (projectmedewerker) of Lisette Klaassen (managementassistente).

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: