In dit onderzoek wordt het effect van formatief handelen op zelfregulatie, motivatie en prestatie onderzocht binnen de context van een propedeuse vak.

formatief handelen modulair onderwijs

Studenten in het eerste jaar van het hbo laten grote verschillen zien in de mate van zelfregulatie, alsook motivatie en prestatie. Deze verschillen vormen een uitdaging voor hbo-docenten, aangezien zij het leerproces van elke student optimaal willen ondersteunen. Formatief handelen (Kneyber et al., 2022) biedt een mogelijke oplossing voor deze uitdaging omdat deze didactische benadering helpt om de verschillen tussen studenten voor een docent inzichtelijk te maken. Door hier constructief op in te spelen kunnen motivatie, zelfregulatie en leren (en uiteindelijk ook prestaties) van alle studenten bevorderd worden. 


Een belangrijke vraag is echter hoe formatief handelen vormgegeven kan worden in de hbo-praktijk en wat dit doet met de motivatie, zelfregulatie en prestatie van studenten. Hiertoe wordt een case study binnen het eerstejaars hbo-vak Organisatiekunde bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde uitgevoerd. Over een periode van 7 weken worden c.a. 120 studenten gevolgd en vinden er metingen plaats op motivatie, zelfsturing en prestatie. Hierna vinden focusgroepen plaats. De resultaten van het onderzoek kunnen docenten binnen Avans een handelingsperspectief bieden om formatief handelen te integreren in hun propedeuse onderwijs.