Een onderzoek naar het effect van formatief handelen op kwaliteitsbesef binnen een propedeuse vak van de opleiding mechatronica.

formatief handelen modulair onderwijs

Formatief handelen is een didactische benadering. Daarbij ligt de focus op het leerproces van de leerling, waarbij je zorgt je dat de leerling daadwerkelijk leert en de kennis beklijft.

Prestaties

Resultaten van bestaand onderzoek duiden er op dat het inzetten van formatief handelen sterk gerelateerd is aan prestaties in het hoger onderwijs. Feedback kan studenten helpen om het leerproces te verbeteren. Het bijbrengen van kwaliteitsbesef is een belangrijk aspect van formatief handelen. Door kwaliteitsbesef bij te brengen aan studenten, kan dat hun leerprestaties verbeteren. Veel docenten in het hbo vinden het ingewikkeld om hun onderwijs daaraan aan te passen.  

Casestudy

Dit onderzoek is een case study waarin kwaliteitsbesef in het eerste jaar van de hbo-opleiding Mechatronica vormgegeven is. Tijdens dit onderzoek worden activiteiten ge├»ntroduceerd en wordt gemeten welke mechanismes een bijdrage hebben geleverd aan kwaliteitsbesef. De resultaten van het onderzoek moeten daarvoor handvatten opleveren.  
In de cursus dynamica (2 EC) bouwen studenten voort op hun kennis en vaardigheden over beweging in relatie tot krachten. Het toetsrendement ligt rond de 50% na 1 kans en 70% na 2 kansen. Onderdeel van de studie is de introductie van onderwijsactiviteiten waarbij studenten door gebruik van voorbeelden aan hun kwaliteitsbesef werken. Met behulp van een kwantitatief leidend, kwalitatief aanvullend onderzoek zijn prestaties, zelfvertrouwen en geloof in het eigen kunnen in kaart gebracht en is onderzocht welke mechanismen daarbij hebben bijgedragen.

De resultaten van het onderzoek kunnen een bijdrage leveren aan het handelingsperspectief van docenten in hun propedeuse onderwijs.