Door Moofie meer bewegen en contact voor bewoners zorginstelling S&L Zorg

Moofie maakt bewegen leuker voor mensen met een verstandelijke beperking, met ondersteuning van zorgprofessionals. Het is een beweegstok, waarbij je kunt kiezen voor een opdracht, een spel of een luisterboek. De Avansopleiding Verpleegkunde zet zorgtechnologie steeds meer in bij onderwijs en onderzoek.

Voor mensen met een verstandelijke beperking is bewegen niet vanzelfsprekend. Moofie is een pratende kunststof stok, die beweegopdrachten op een begrijpelijke manier stap voor stap uitlegt. De stok reageert op aanraking en beweging en stimuleert door middel van licht, geluid en bekende muziek om te gaan en blijven bewegen. Het product is geleverd door de firma Moofie BV. waar het GET-lab van Avans mee samenwerkt.

Binnen de opleiding Avans Verpleegkunde wordt het gebruik van zorgtechnologie steeds meer ingezet tijdens het onderwijs. Bij zorginstelling S&L Zorg is men altijd al op zoek naar handige oplossingen en interessante hulpmiddelen voor bewoners. S&L Zorg heeft de ideale cultuur, omvang en structuur om een innovatie te testen en te implementeren.

Bewegen als gedrag

S&L Zorg ziet bewegen niet alleen als sport, maar ook als gedrag, als een middel om te leren. Met bewegingsactiviteiten kunnen cliënten ervaringen doormaken die een beroep doen op hun sociale en cognitieve vaardigheden in combinatie met lichamelijke mogelijkheden.

Bovendien kan bewegen bijdragen aan zowel fysieke als mentale ontlading, wat een positief effect kan hebben op het gedrag en welbevinden van de cliënt. Ook binnen de opleiding Verpleegkunde wordt ingezet op preventie, fysiek en mentaal welbevinden, ondersteund door zorgtechnologie. Daarnaast willen we alle expertise benutten rond actuele thema’s als zorgtechnologie, gezonde leefstijl en beweging. Dit is zowel voor het werkveld als het onderwijs van belang. 

Samen actief

Er zijn gesprekken gevoerd met een aantal bewoners van S&L zorg, die ervaringsdeskundig zijn en daarbij komt naar voren dat ze beweging leuk vinden, zolang ze het maar samen kunnen doen. Ook naasten van cliënten geven aan dat zij het fijn vinden om samen met hun familielid iets actiefs te doen.

ZonMw biedt vouchers Gewoon Bijzonder voor projecten zoals dit. Het doel is financiële ondersteuning voor kruisbestuiving tussen gehandicaptenorganisaties en zorgopleidingen in mbo en hbo. Zo kunnen studenten en docenten verpleegkunde, zorgprofessionals en cliënten van S&L Zorg van elkaar leren. Daarnaast benutten ze elkaars kennis en kunde rond thema’s als gezonde leefstijl, inclusie en preventie.