Afgerond

Binnen dit ZonMw-DTL gesubsidieerd project worden innovatieve DNA-technieken ingezet om de genetische kenmerken van resistente bacteriën in kaart te brengen.

Binnen dit project bepalen onderzoekers van 36 resistente bacteriën (colistine resistente Enterobacteriaceae) de totale DNA-sequentie. Er zijn veel nieuwe technieken die het steeds gemakkelijker maken om deze genetische code te ontrafelen.

DNA bepalen

In dit project worden twee technieken gebuikt: HiSeq Illuma en Single Molecule Real-Time (SMRT) GridION sequencing. Nadat het DNA is bepaald worden verschillende toepassingen voor data-analyse gebruikt om de genetische kenmerken van deze antibioticaresistente stammen te bepalen. Dit project is een samenwerking met het Amphia ziekenhuis en Baseclear BV.

Toepasbaarheid

Dit project draagt bij aan de kennis op het gebied van moleculaire microbiologie met name op gericht op innovatieve DNA-technologie en data-analyse. Deze kennis is toepasbaar voor bedrijven en instellingen maar zeker ook voor studenten en docenten waar data-analyse een steeds belangrijkere rol krijgt.

Voor meer informatie: [email protected]