Afgerond

Het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken ontving vanuit het stimuleringsprogramma Koers en Kansen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid subsidie om een proeftuinproject uit te voeren. Dit project 'COSA in vrijwillig kader' gaat uit van krachtgericht werken.

Circles Of Support and Accountability (COSA) is een methode gericht op re-integratie van veroordeelde zedendaders. COSA is in 2009 in Nederland ingevoerd via een samenwerking tussen Avans Hogeschool en Reclassering Nederland. COSA werd in Nederland tot nu toe alleen toegepast voor zedendaders in een justitieel kader. In de proeftuin is onderzocht of de methodiek ook succesvol ingezet kan worden voor zedendaders in een vrijwillig kader. 

COSA in vrijwillig kader

Niet alle zedendaders staan onder toezicht van de reclassering. COSA in vrijwillig kader is er voor mannen en vrouwen die veroordeeld zijn voor een zedendelict en bij hun re-integratie veel behoefte hebben aan sociale ondersteuning. Naast aandacht voor ondersteuning speelt in de nazorg bij zedendaders het voorkomen van isolatie en eenzaamheid een zeer belangrijke rol. Vanuit de mogelijkheden van de zedendader dragen 3-5 vrijwilligers, ondersteund door professionals, bij aan het verminderen van het sociale isolement en aan een goede terugkeer in de samenleving. Iedereen verdient een tweede kans, een weg naar een delictvrije toekomst. Geen nieuwe slachtoffers.

Een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Bureau Nazorg van de gemeente ’s-Hertogenbosch, Exodus Zuid-Nederland, PI Vught, Reclassering Nederland, Stichting Slachtofferhulp en een expert op het gebied van behandeling van zedendaders begeleidden een zorgvuldige uitvoering van het project.

Het proeftuinproject liep tot 31 Januari 2021 en is succesvol afgesloten. COSA VK is overgenomen door Exodus Nederland, en wordt op termijn landelijk uitgerold. Mail voor meer informatie en vragen: [email protected].