Circulaire metaalketen vanuit de recylingbranche

In dit project onderzoekt het lectoraat hoe hoogwaardig hergebruik en recycling van huishoudelijke apparaten en accu’s kan worden verbeterd. De resultaten worden gebruikt voor een vervolgonderzoek gericht op het stimuleren van circulariteit in de keten van enkele apparaten.

Het ontwerp van een aantal apparaten levert soms knelpunten op voor recycling en hergebruik van alle onderdelen ervan. Door het achterhalen van deze knelpunten en van de meerwaarde van de circulaire economie vanuit verschillende perspectieven, kunnen we kritische succesfactoren achterhalen voor verbetering in de circulariteit bij gerelateerde ketenpartners en stakeholders.

Resultaat

Na dit vooronderzoek hebben we:

  • een beschrijving van de circulaire keten met de verbeteringen in de ketens elektrische apparaten en accu’s
  • een voorstel voor oplossingsrichtingen in de vorm van ontwerpmethodes, verdienmodellen, juridische en samenwerkingsaspecten
  • best practices vanuit 2 ketens

Duur en fasering

Dit onderzoek loopt van november 2015 tot mei 2016 in de fases:

  1. Verkenning
  2. Verdieping met dataverzameling en analyse
  3. Afronding met inzichten, sessies en verkenning van vervolg