Afgerond

In dit project onderzoekt het lectoraat, in samenwerking met Groeibalans en Holag, het circulair verwerken van groente-, fruit- en tuinafval (gft).

Bijna de helft van het gft-afval in Nederland belandt op dit moment bij het restafval. Het restafval wordt in Nederland verbrand in afvalverbrandingsinstallaties. Dat is slecht voor het milieu en bovendien verliezen we zo grondstoffen en energie. Daarom is het belangrijk om gft-afval gescheiden in te leveren: van gft-afval kunnen we een goede kwaliteit compost en biogas maken. Maar hoe realiseren we een betere afvalscheiding?

Naast het gescheiden inleveren van gft-afval kun je dit ook zelf composteren. Doe je dit goed, dan spaar je energie én verminder je de afvalberg. Als resultaat krijg je gratis de goede bodemverbeteraar compost voor in de tuin. En hoef je de potgrond en plantenvoeding niet meer in de winkel te kopen.

Resultaat

Na dit onderzoek hebben we:

  • een beschrijving van de keten met verbeterpunten om de circulariteit te bevorderen
  • tips en aanbevelingen om gft-afval beter te scheiden
  • best practices vanuit Nederland en België

Duur en fasering

Het onderzoek loopt van oktober 2016 tot augustus 2017 in de fases:

  1. verkenning
  2. verdieping met dataverzameling en analyse
  3. afronding met inzichten, aanbevelingen en verkenning van vervolgonderzoek