Casuïstiekreeks ‘Robin-Hoodgedrag en Ethische Dilemma’s - Zorg & Veiligheid’

Een casusgedreven methodiek om ethische dilemma’s op het snijvlak van zorg en veiligheid te leren herkennen en te doorgronden en zo het moreel oordeelsvermogen te trainen.

Met de casuïstiek-reeks voor professionals (in opleiding) 'Robin-Hoodgedrag en Ethische Dilemma’s – Zorg & Veiligheid' ontwikkelde Liesbeth Collignon vanuit het lectoraat Recht & Veiligheid een product om ethische dilemma’s te leren herkennen, bespreken en doorgronden.

De methode achter de casuïstiek-reeks is gebaseerd op het moreel beraad. Dit is een socratische gespreksvorm waarbij de groep streeft naar het ontwikkelen van inzicht. Er volgt geen absolute, juiste conclusie uit het gesprek. Eerder gaat het om samen leren, verschillende perspectieven herkennen en deze tegen elkaar leren afwegen.

Zaken uit de praktijk

De casussen bevinden zich op het snijvlak tussen zorg en veiligheid. Iedere casus in de reeks is geïnspireerd op een praktijksituatie die onder de aandacht van het lectoraat werd gebracht via contact met het werkveld. Liesbeth Collignon en studentonderzoeker Elma Mujakic schreven de casussen uit in afstemming met de oorspronkelijk aandrager ervan. Als dat onhaalbaar bleek gebeurde dat met een professional in een vergelijkbare functie die een vergelijkbaar dilemma meemaakte in de praktijk. Elke casus is dus in de praktijk werkelijk voorgevallen en samen met het werkveld zo realistisch mogelijk omschreven.

Per casus maakte Liesbeth een eigen, passende tekening. In de reeks staat de vraag centraal hoe de professional om kan gaan met geldende regels voor die praktijk – een thema dat lectoraatsbreed de aandacht krijgt onder het programma Robin Hood en de Rechtsstaat.

Toepassing

De reeks van 5 casussen is vrij opvraagbaar en te gebruiken door zowel professionals in het werkveld als docenten in het hbo-onderwijs. Alle casussen zijn exemplarisch voor situaties waarmee de (toekomstig) professional op het snijvlak van zorg en veiligheid te maken krijgt, en zijn getiteld:

  1. Drugsgebruik in detentie
  2. Anonieme tip aan wijkagent
  3. Woningsluiting na drugsvondst
  4. De menselijke maat in de jeugdzorg
  5. Open casus

De open casus is meermaals te herhalen, waardoor de reeks kan worden uitgebreid naar meer dan vijf sessies. Binnen Avans Hogeschool zal de reeks in het schooljaar 2023-2024 gebruikt worden binnen de opleiding AD Zorg & Veiligheid en in de minor Stevig staan in de Jeugdzorg van de opleiding Social Work.

Op maat

Het concept van deze casuïstiek-reeks leent zich voor de ontwikkeling van een nieuwe reeks voor andere domeinen, beroepsgroepen, opleidingen en/of functies. Denk aan ethische dilemma’s die bestuurders meemaken bij uitingen van maatschappelijk onbehagen. Of ethische dilemma’s die ambtenaren ervaren bij het uiten van loyale tegenspraak binnen de eigen organisatie. Het lectoraat kan helpen bij het ontwerpen van zo’n reeks, of advies geven over hoe u dit zelf aanpakt.

Heeft u interesse in het ontvangen van deze casusreeks, in het ontwerp van een ‘eigen’ casusreeks of in de toepassing ervan? Neem gerust contact op met Liesbeth Collignon of ons secretariaat. Of bel ons: 088-5258380.